Velem jó példája annak, mire számíthat ma egy település, ami önként beengedi a kamionforgalmat

Nagy Donát 2020-06-06 11:56:00
Először még jó ötletnek tűnt a beígért pluszpénz, aztán szép lassan minden tönkrement a faluban.

Múlt hónap elején írtunk először a Kőszegi-hegységre tervezett erdészeti feltáróútról. A beruházás lényege, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. egy új utat szeretne építtetni a kivágott fák elszállításához, ami a hatástanulmány szerint a Meszes-völgyön át lenne a legkézenfekvőbb.

Még nyugalom van a kőszegi erdőben, ahová új utat vágnának

Madárcsicsergés, szarvasbogár, rókalyukak. Egy rövid sétát tettünk a Kőszegi-hegységen, felfedezve a leendő erdészeti út nyomvonalát és közvetlen környezetét, közben pedig igyekeztünk megörökíteni nem csak a látottakat, hanem az érzéseinket is. A Kőszegi-hegységre tervezett erdészeti út nyomvonalán sétáltunk, és legszívesebben leheveredtünk volna egy fa tövébe.

Ugyanakkor a fák kivágása és lehordása nem új keletű, korábban is meg kellett oldani a rakománnyal megpakolt teherautók lejutását a Kőszegi-hegységről.

Az utak gyors amortizációját először Kőszeg unta meg, így még Huber László (Fidesz-KDNP) korábbi polgármester idején kihelyeztek súlykorlátozó táblákat a település szélére. Akkor még nem létezett a frissen megépült Pogányi út, de Básthy Béla (Fidesz-KDNP), a település jelenlegi polgármestere azt mondta, ha a lakosság kéri, itt is megtiltják a kamionforgalmat.

Fotó: Vágvölgyi Bálint

A kőszegi akció után új utakat keresett a Szombathelyi Erdészeti Zrt. a fák lehordásának megoldására.

Így jött a képbe a többek között a Gesztenyeünnepről, és sok Vas megyei számára a természetbeni kirándulásokról ismert kistelepülés, Velem.

Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója először 2017. január 27-én volt meghívott vendég a Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén.

A jegyzőkönyv szerint a lakossági érdeklődés 0 fő volt.

Bugán a testület előtt bejelentette, hogy Kőszeg rendeletben tiltotta ki útjairól a 20 tonnát meghaladó járműveket, emiatt pedig azzal a kéréssel fordult a jelenlévőkhöz, hogy átmeneti jelleggel Velem község biztosítsa együttműködését, és a település tulajdonát képező útszakaszokat az erdőgazdálkodás használni tudja.

Fotó: Vágvölgyi Bálint

Az erdészet éves szinten közel 300.000 Ft iparűzési adót fizet ki a község részére, amíg a településen keresztül szállítanának, addig még többet fizetnének.

- mondta Bugán a testületi ülésen.

Kalauz Balázs képviselő felvetette, hogy a tehergépjárművek tönkretehetik a felújított utakat, Cserkutiné Stepsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes szerint pedig a 2009-ben megsérült híd statikai vizsgálata is szükséges lenne. Továbbá Kern István képviselő szintén jelezte, hogy az útpadka végig van töredezve a településen, valamint több útszakaszt is meg kellene erősíteni, hogy bírja a megnövekedett terhelést.

A jegyzőkönyv nem említ határozati döntést, de úgy tűnik, azonnal el is indulhattak a fával megpakolt teherautók, ugyanis a 2017. február 13-án megtartott nyilvános ülés jegyzőkönyve szerint már ez hangzott el Szél Józsefné, akkori polgármestertől:

A koronaőrző hely befejezése is elengedhetetlen lenne, erre sajnos már nem maradt elosztható bevétel, vonal alá került akár csak az Óvoda járdájához védőkorlát építése, amely az Erdészet (2017.január 31-től a településen keresztül történik az erdészet által kitermelt fa lehozatala) miatt a gyermekek és szüleik biztonságát veszélyezteti.

Úgy tűnik, az esetleges úthibákat feltérképezte a település, a 2017. március 7-én megtartott rendkívüli testületi ülésen legalábbis elhangzottak az erre vonatkozó utalások. Ugyanakkor az egyik képviselő szerint 300 millió forint értékű fa van fent a hegyen, és ha annak a fél százalékát elkérnék, az már hatalmas pénz lenne a településnek. Az, hogy pontosan milyen juttatást ígért az erdészet az úthasználatért, a jegyzőkönyvekből nem derül ki.

Leírt megállapodás viszont valószínűleg még nem volt, hiszen május 10-ig nem is jött szóba az erdészet az üléseken. Ekkor viszont Szél Józsefné polgármester azt mondta, előző napon felhívta a vezérigazgató urat, aki kis türelmet kér még, mert május végéig meg lesz a megállapodás írásban. Ekkor már több hónapja járhattak a fával megpakolt teherautók a faluban.

Azonban a megállapodás aláírása valamiért ismét elmaradt.

Az indulatok a 2017. november 21-én megtartott közmeghallgatáson kezdtek elszabadulni.

Az erdészet használja az útjainkat, azt tudjuk, a fő utcát, mindenki észleli. Félévente bejárjuk az utakat, főleg a főutcát és fényképfelvételek készülnek a kritikus pontokat megjelölve. Tavasz óta most volt az első bejárás. Két-három helyen észleltünk nagyobb változást, illetve egy nagyon nagy kár keletkezett, ami nagy veszélyt is jelent a közlekedőkre a szeszfőzdénél. A szeszfőzdénél a padka javítása, soron kívül megtörténik, de sajnos előtte meg kell várni a vízügy állásfoglalását, mivel ott patak van közvetlenül a padkát tartó támfalnál. Tehát nem lehet egyszerűen a padkát helyreállítani, hanem csak a vízügy véleményezése után, illetve az ellenőrzésük mellett a kivitelezés folyamán. Van még egy gyalog hídunk a Millenniumi parknál, ami életveszélyessé vált, pedig nem olyan régi híd, azt fel fogjuk újítani, úgy, hogy ne kelljen lezárni.

- mondta Szél Józsefné, Velem akkori polgármestere.

A település képviselője, Kalauz Balázs szerint viszont a polgármester csak futólagosan említette az erdészettel való kapcsolattartást.

Tudni kell azt, hogy március végén, ha jól tudom, az erdészet megkereste az önkormányzatot, hogy engedélyezzük egyedüli faluként, egyedüli községként, hogy rajtunk keresztül a kamionok átjárhassanak. Az erdészet nagyon komolyan megijedt, hogy nem tudja a több száz millió forint értékű fáját leszállítani és éppen ezért az erdészet vezérigazgatója és a teljes 5-6 fős delegáció, osztályvezetők kijöttek és itt próbáltak ráhatást gyakorolni ránk, hogy engedélyezzük azt, hogy áthaladhassanak és gyakorlatilag pozitív választ adtunk és akkor a vezérigazgatónak, aki azért nem akárki itt a környéken a szájából elhangzott az, hogy 2-3 milliós támogatást simán ad a falunak, csak írjuk alá, plusz még ez, plusz még az, különböző pályázati pénzekhez hozzájárulás, rendbe rakás, ez az amaz. Akkor én javasoltam, hogy gyorsan foglaljuk írásba, foglaljuk jegyzőkönyvbe, mert az ami egyszer most elhangzik, pláne, hogyha ez ennyire kedvező, akkor ezt csináljuk. Erre, aki a rangidős volt azt mondta nem, nem, ez ráér stb.

- fakadt ki a képviselő, majd hozzátette:

A mai napig nincs aláírva a szerződés és 2 forintot nem kaptunk eddig, ígéret van, most amikor már eladták a 800 millió forint értékű fát. Most már lehet odamenni, lehet, hogy nem igaz, de úgy tudom, hogy most már nem is nagyon fogadják a tőlünk delegált személyt, minek. Majd, most nem érek rá, külföldön tárgyalok stb. Elbuktunk 2-3 millió forintot élből. Most megint bejárjuk, bejárta a Julika [Szél Józsefné, Velem polgármestere], a fotókat csinálhatja, igen mindegyiket szépen ki lehet rakni, de ebből pénz meg javítás nem lesz. Ennyi az erdészetről.

Azaz már lassan egy éve robogtak a falu útjain a fával megpakolt teherautók úgy, hogy semmilyen leírt megállapodás nem volt erről, és pénzt sem kapott cserébe a helyi önkormányzat.

Ekkor már egy másik képviselő, Rába Ákos is szót kért, mivel szerinte Julika túl jóhiszemű az erdészet felé; de ő már nem gondolja, hogy meg fogják tudni csináltatni az utakat, hiszen semmilyen papír sincs róla.

Közben a szeszfőzdei támfalat is javítani kellett, mivel az egyszerűen leomlott. Ennek javítását a jegyzőkönyv szerint vállalta a Szombathelyi Erdészeti Zrt.

A helyi lakosok azonban egyre nehezebben tűrték a házuk mellett robogó teherautókat, így 2018. december 10-én többen is felszólaltak a közmeghallgatáson.

Az önkormányzati vezetőség felelőtlen döntést hozott, amikor engedélyezte az erdészetnek a fa szállítását a falun keresztül. Ezzel nagy kárt okoztak a lakosságnak, a házak megrepedeztek, mozognak. Az utak tönkrementek, a közművek veszélyesek. Kérdezem az önkormányzat vezetőségét, ezek után mi várható? Tettek-e javaslatot az erdészet felé az elkerülő út megépítése érdekében? Megvalósítható lehetne a Mohás forrásnál, a pogányok felé az elkerülő út megépítése? Körülbelül Velemben 50 lakóház érintett. Kőszeg Város vezetősége megvédte a lakosság házait és útjait, mert ott is ugyanezek a problémák merültek fel. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.

- mondta a testületnek Jagodics István, velemi lakos, majd hozzátette, hogy "ez így nem állapot". Szerinte ha nem lesz megoldva Velem házainak a megrepedése, az nagyon súlyos problémát okoz.

Lassan menjenek, ezt is állandóan mondjuk.

- ezt már Szél Józsefné polgármester válaszolta a károkra reflektálva.

Egészen 2019. májusáig aztán semmi érdemleges nem történt, ekkor azonban felülvizsgálatot tartott a település.

2019. május 29-én keltezett levelében a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy hivatalukhoz érkezett beadványt követően megvizsgálta az erdőgazdálkodás során kitermelt fa Velem községen keresztül történő elszállításával, a szállítási útvonal túlterheltségével összefüggő önkormányzati döntéshozatal kérdését.
[...]
Összességében megállapítható, hogy a képviselő-testület hat testületi ülésen, beleértve a közmeghallgatást is foglalkozott a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által előidézett problémával és tudomása volt az együttműködési megállapodás megkötéséről, azonban a megállapodásra vonatkozóan önkormányzati döntésre nem került sor.

- olvasta fel a polgármester.

Itt a jegyzőkönyv alapján az körvonalazódik, hogy valamilyen - talán szóbeli - megállapodás valóban volt az erdészet és a település között, azonban testületi döntés nem.

Utóbbinak egyébként tényleg nincsen nyoma a dokumentumok között.

A képviselő-testület megvitatta a kérdést, majd meghozta a következő határozatot:

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul Velem községi Önkormányzat és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. között 2017. július 18. napján kötött együttműködési megállapodás 2019. június 1. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Akkor ezzel vége lett a teherautó-forgalomnak a településen? Aligha.

A 2019. június 26-án megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésen Szél Józsefné polgármester azt mondta, hogy a mai napig nem érkezett meg a leírt megállapodás tervezet a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től, de készítik. Úgy tudta, hogy az erdészet két másik útvonalon is dolgozik már.

Kern István és Katona Viktor képviselő is felszólalt. Utólag már ők sem értik, hogy miként hoztak olyan döntést megyei, vagy kőszegi szinten, hogy Velemen keresztül jöjjön le az összes kamion a Kőszegi-hegységről.

Az egész út, ami itt van a faluban le van gyalulva. Teljesen mindegy, hogy mi mit mondunk, jöjjön le a kamion vagy ne, illetve idedob az erdészet pár millió forintot, az is kevés, akkor is meg kell csináltatnunk az utat. Nekem is és a harmadiknak is foltozni kell. Nincsen járda a faluban, az óvodánál. A kőszegi hegy ki van már merítve ez a lényeg.

- mondta Katona.

Fotó: Vágvölgyi Bálint

Végül táblával tiltották ki a településről a fával megpakolt teherautókat

Az első ötlet a kamionok kitiltására Szabó Zoltántól, a település alpolgármesterétől érkezett:

Csinálni kellene egy falugyűlést, jöjjön el az erdészet is. Ki kellene tiltani a faluból a kamionokat. Ha két hét múlva szavazunk, addig is hozzák le a fát. Két brigád volt régebben, most tíz van. Kihasználnak minket, ha nem állunk a sarkunkra. Két hét múlva szavazzunk arról, hogy tiltsuk ki a kamionokat. Én megveszem a táblát. Irtják a fát, hogy le tudják termelni.

Az utolsó bejegyzés a témával kapcsolatban a 2019. július 17-én megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülés jegyzőkönyvében olvasható.

Itt azt írják, hogy Velem polgármestere május elején felbontotta a régi megállapodást az erdészettel, és egy új van készülőben. Ezzel egy időben a keletkezett károkat felsorolták nekik, illetve számba vették, hogy az ígéretükkel összhangban az erdészet mivel tudná támogatni a települést amellett, hogy az utat természetesen helyreállítják majd.

Én is látom, hogy mi van itt és főleg egy alapos helyreállítást kell végezni.

- mondta a jegyzőkönyv szerint a polgármester.

Az események ezen pontján azonban a képviselők mind azon az állásponton vannak, hogy eddig, és ne tovább. 

Egy kis bizonytalanság még érezhető az ülés résztvevői között, hiszen egy súlykorlátozó tábla nem csak a fát szállító teherautókat, hanem egy építkezésre siető kavicsszállítót, esetleg egy úthengert is kitilt a szakaszról.

A döntés megszületett

Szél Józsefné polgármester: "Mondjátok, hogy milyen tábla legyen és hová?"
Szabó Zoltán alpolgármester: "A Petőfi utcánál tudjuk, a hídhoz és 10 tonnásat. A vége az Avar szálló."

Akkor, ha nincs több hozzászólás, szavazzunk.

A képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal meghozta a határozatot a tábla felállításáról.

Fotó: Vágvölgyi Bálint

Velem példájával azért érdemes tisztában lenni, mert jól tükrözi, hogy a kezdeti lelkesedés és a különböző anyagi előnyök ígérete miként fordul át a totális kétségbeesés szakaszába.

Egyébként a tervezett nyomvonalak között csak említés szintjén szerepel Ausztria, ahol a települések zargatása nélkül is megépülhetne az út, de ezt egy vélhetően téves állítás miatt azonnal elvetik. A Meszes-völgyi nyomvonal miatt közmeghallgatást tart a Zöldhatóság.

A témában természetesen megkerestük Velem települést, és az előzetes vizsgálati dokumentáció megírásával megbízott Nardai Márton környezetvédelmi szakértőt is, azonban leveleinkre hetek után sem érkezett válasz.

A cikk az Ökopolisz Alapítvány támogatásával készült.  

Szólj hozzá!

Kikapott a Gyirmót Pécstől

1:0 lett az eredmény.

Hamilton egyedüli rekorderré vált

Már nem Schumacher a csúcstartó.

Meghalt a Samsung elnöke

16 milliárd dolláros örökséget hagyott hátra.

Ezúttal sem volt telitalálat az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Szekszárdon győzött a Győr

A Győr hatpontos különbségű győzelmet aratott az Atomerőmű vendégeként a női kosárlabda NB I szombati játéknapjának második mérkőzésén.

Valter Attila kilencedik lett a Giro d'Italia 20. szakaszán

A pályafutása első Grand Tour-viadalán szereplő Valter Attilányk ez az eddigi legjobb helyezése az olasz körversenyen. Összetettben a CCC 22 éves magyar bringása két helyet előrelépve a 27.

Hamilton a pole pozícióban

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség a gyöngyösfalui kalandparkban történt halálos balesetet

Büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség a Vas megyei gyöngyösfalui kalandparkban történt halálos baleset körülményeit - közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője csütörtök este.

Szoros meccsen szenvedett vereséget a Crushers

Rendkívül szoros mérkőzésen győzte le a Budapest Wolves a Szombathely Crushers-t.

Győrben a pápai, Szombathelyen a fehérvári honvédek fertőtlenítik az iskolákat

Az őszi szünetre időzítve megkezdték az iskolák fertőtlenítését.

Szlávik: a védekezés alapvető eleme a maszk használata

A koronavírus-járvány második hullámában folyamatosan emelkedik a fertőzöttek életkora, így várhatóan sajnos még több ember fog kórházba és intenzív osztályra kerülni - mondta a Dél-pesti Centrum kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szombaton az állami médiának.

Elmarad a Jászberényi KSE - Egis Körmend találkozó

Az Egis Körmend Facebook-oldalán jelentették be, hogy a vasárnapra tervezett Jászberény elleni meccs elmarad, mert probléma merült fel a vendéglátóknál.

Rendőautóba csapódott egy személyautó a fővárosban (Videó)

A balesetben az egyik rendőr könnyebben megsérült.

Mától kijárási tilalom van Szlovákiában

Az Igor Matovic vezette szlovák kormány ezzel az intézkedéssel is igyekszik megfékezni az egyre terjedő koronavírus-járványt.

Meghalt 38 beteg - 1820 új fertőzött

Meghalt 38 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1820 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.

Akár 120 ezren válthatnak biztosítót év végén

A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még az idén is több mint egymillió gépjárművet érint, közülük akár 120 ezren is váltanak majd kgfb-szerződést a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) várakozása szerint.

van még itt cikk a témában:

LMP: Ismét a multinacionális vállalatok mellé állt a kormány

Ungár Péter, az LMP Vas megyei képviselője szerint, bár a kormánypártok korábban azt ígérték, hogy zöld pártok lesznek - sőt, a KDNP csatlakozott is a műanyagmentes júliushoz, augusztusban - mégsem támogatják a klímacélok elérését és a közös európai agrárpolitika zöld reformját.

Te is segíthetsz a téli álomra készülő sünöknek

Néhány egyszerű szabály betartásával akár te kertedben is átaludhatja a telet a hazánkban védett, igen hasznos rovarevő emlős.

Szennyezett levegő okozza évente félmillió csecsemő halálát szerte a világon

A halálok kétharmada beltéri szennyezés miatt történik, főleg Afrikában és az indiai szubkontinensen. De Közép-Európában a kültéri légszennyezés a vezető ok.