Címzetes főorvosi címet kapott Gábriel András, szombathelyi gyermekorvos

Farkas Bazsi 2024-07-04 07:46:14
Itt vannak a Semmelweis-napi kitüntetettek.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11/A §-a alapján „Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, címzetes főorvosi cím használatára jogosult.”

2024-ben Dr. Gábriel András a Fogaras úti házi gyermekorvosi rendelő házi gyermekorvosa lett jogosult a cím használatára.  

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj”

"Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj" adományozató annak az egészségügyi dolgozónak, aki több éven át kiemelkedő munkát végzett. A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb kettő, a II. fokozatot évente legfeljebb négy személy kaphatja meg.


2024. évben „Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapja:

Vigh Andrea
•    1989-ben általános ápolóként és általános asszisztensként végzett az Egészségügyi Szakközépiskolában.
•    1989-től dolgozik a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Patológiai osztályán.
•    1992-ben szövettani asszisztens, 1997-ben immuhisztokémiai szakasszisztens végzettséget szerzett.
•    2004-ben osztályvezető asszisztens kinevezést kapott.
•    2013-ban az Egészségügyi Főiskolán diplomát szerzett, egészségügyi ügyvitelszervező szakon.
•    2014-ben ápolási igazgató helyettesnek nevezték ki.
•    Elhivatottságát, szakmai hozzáértését a folyamatos önfejlesztés és az osztályán folyó magas szintű munka, empatikus hozzáállását kollégái, felettesei elismerése igazolja.
•    Vezetőként munkáját a pontos iránymutatás és az odafigyelés jellemzi. 
•    Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel és lelkiismeretesen látja el vezetői megelégedésére.


Bodnár Jánosné 
•    1992-ben általános ápoló, általános asszisztensként végzett az Egészségügyi Szakközépiskolában. Az iskola elvégzése után munkába állt a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban.
•    1993-ban felnőtt szakápoló, 1995-ben anaesthesiológiai szakasszisztens végzettséget szerzett.
•    2020-ban osztályvezető megbízást kapott.
•    Több évtizedes becsületes, lelkiismeretes, gondos munkával segíti kórházunk tevékenységét. Munkáját nagy szaktudással, szorgalommal végzi, kiváló a kapcsolata a betegekkel és a munkatársaival.

 

Fazekasné Májrits Zita
•    1998. augusztusában felvételt nyert a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátó Intézményébe. Szakmai felkészültsége és jó átlátó képessége segítette abban, hogy az elvárásoknak megfelelően vegye át munkakörének feladatait.
•    2001-ben szerezte mérlegképes könyvelői bizonyítványát.
•    Az új kollégák betanításában kiemelkedő szerepet játszott.
•    12 évig a Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskolában végezte feladatait pénzügyi számviteli területen.
•    Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettséget, közgazdász diplomát szerzett.
•    2015-ben visszatért a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézethez.
•    Folyamatosan tökéletesíti szakmai munkáját a szükséges analitikus kimutatások korszerűsítésével, a költségfelosztó rendszerek aktualizálásával. 
•    Megalapozott tudásával és gyakorlati ismeretével, készséggel áll munkatársai rendelkezésére, segítségére mindig számítani lehet.


Dr.Morvayné Dr. Ruzsonyi Mária
•    A Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzése után 1977-től 1981-ig a soproni Erzsébet Kórház szemészeti osztályán dolgozott, majd 1981-től 1994-ig a szombathelyi Markusovszky Kórház szemészeti osztályán.
•    A Megyei Rendelőintézet szemészeti szakrendelése, a gyermekszemészet és a kancsal-rendelés munkájában is részt vett.
•    Részt vett a prostaglandin-analóg tartalmú szemcsepp klinikai fázis 3. vizsgálatában, munkájáról az Arcives of Ophthalmology szakmai folyóirat 1993. májusi és 1996. márciusi számában számoltak be. A szemcsepp azóta a glaucoma-ellenes kezelés egyik legfontosabb gyógyszere.
•    1994-től a szombathelyi MÁV rendelőintézet a Vasútegészségügyi NK Kft. szombathelyi szemészeti szakrendelésén dolgozik.
•    Munkáját a magas szintű szakmai tudás, alapos felkészülés, a lelkiismeretesség és igényesség jellemzi. A betegek iránt tanúsított tisztelete, hivatása iránti alázata példamutató a munkatársai számára.
•    2023. szeptemberében nyugdíjba vonult, de azóta is napi 6 órában gyógyító tevékenységet folytat a rendelőintézet szemészeti szakrendelésén.
•    Több mint négy évtizedes orvosi tevékenységének méltó elismerése ezen kitüntetés adományozása. 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapja:

Dr. Varga László
•    1981-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát „cum laude” minősítéssel, ezt követően a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház urológiai osztályán kezdett el dolgozni.
•    2006-ban kórházi főorvosi kinevezést kapott.
•    40 évig dolgozott a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, 2012-től részmunkaidőben kezdett dolgozni a Vasútegészségügyi NK Kft. szombathelyi rendelőintézetében.
•    2021 óta urológiai járóbeteg szakrendelést vezet.
•    Munkája során szívesen adta át tapasztalatait a fiatalabb kollégáknak, nővértovábbképzéseket, ismeretterjesztő előadásokat tartott, szűrővizsgálatokat végzett.
•    Megbecsült és köztiszteletnek örvendő orvosként évtizedek óta a betegek szolgálatának szenteli életét.
•    Több mint négy évtizedes gyógyító munkájának méltó elismerése ezen kitüntetés adományozása.


Szabó Péterné

•    1992-ben intenzív betegápoló szakápolói képesítést szerzett Pécsen az Egészségügyi Dolgozók Továbbképző Intézetében.
•    A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Tagozat diplomás ápolói szakán szerzett diplomát.
•    1981 óta Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Idegsebészeti Osztály dolgozója.
•    1998 óta mentorként a gyakorlatukat töltő főiskolai, egyetemi hallgatókkal foglalkozik.
•    Mindig fontos volt számára a gyakorló terület hasznos, eredményes kiaknázása, a betegmozgatás szakszerű alkalmazása melybe magán kívül a munkatársakat és szakdolgozókat is bevonta.
•    Távoktatásban, valamint természetgyógyászati képzés egészségügyi moduljánál tutori feladatokat látott el, modulzáró vizsgák lebonyolításában vett részt.
•    A regionális Etikai Bizottság ápolói képviseletét 2002 óta látja el.
•    Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány kuratóriumát 2008-tól vezeti, az Általános és Érsebészeti Osztály ápolásszakmai vezetését pedig 2010-től látja el.
•    Az Általános Ér- és Plasztikai Sebészeti Osztály Érsebészeti részlegének vezető ápolója 2017-től kezdve.
Kitüntetései:
1999,2003, 2005 – Kossuth Zsuzsa pályázaton különdíj
2002, 2004, 2005- XXXIII. Szakdolgozói Kongresszusi különdíj 
2003 – Az Év Szakdolgozója 
2011 – Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerés


Horváth Balázs

•    20 éve az Országos Mentőszolgálat mentőápolója.
•    Érzékenységével, elhivatottságával az új ismeretek megszerzésére való fogékonyságával, egyre magasabb szintű ismereteket szerzett, mind betegellátásban, mind az elsősegélynyújtás, mind a sürgősségi betegellátás ismereteinek oktatásában.
•    Számos, általa patronált, iskolai elsősegélynyújtó csapat köszönhette országos sikerét az általa végzett felkészítésnek, úgy ahogyan laikusok százai, sőt ezrei vehettek részt az általa végzett és szervezett újraélesztési készségek megszervezésében, a Segítés Városa projekt keretében.
•    Saját filmet is készített, amely a drogfüggőség megelőzéséhez nyújthat sokak számára támaszt.
•    Hosszú évek óta oktatja a leendő és a jelenlegi mentőápolókat és mentőtiszteket.
•    Oktatói tudásának megerősítése érdekében egészségtanár MSC-t végzett, jelenleg a PTE-ETK Ph.D hallgatója.
•    Kiemelt kutatási területe a VR-techonlógia alkalmazása a sürgősségi ellátás oktatásában.
•    Munkájára, kommunikációjára igényes, a bajtársai körében elismert szakember.


„Szombathely Egészségügyéért-díj"


"Szombathely Egészségügyéért-díj" adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedő munkájával segítette a város egészségügyének fejlődését. A díjat évente legfeljebb kettő személy kaphatja meg.


„Szombathely Egészségügyéért – díj” - ban részesült:
Dr. Petky Ágnes
•    Orvosi diplomáját az Ungvári Egyetem Orvosi Karán szerezte, a Lembergi Orvosi Egyetemen szakvizsgázott.
•    1977-től a Szombathelyi Markusovszky Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztályon dolgozott.
•    1997-től Család és Nővédelmi Tanácsadóban munkálkodott.
•    Főorvosi kinevezése megtisztelő volt számára.
•    Mély humánum szövi át munkáját, pácienseit nem csak szakmai szempontból vizsgálja, gyógyítja, nyitott az emberi problémákra. 
•    Lányok, asszonyok érdekében végzett sikeres, szakszerű munkája példaképül szolgál a fiatalabb orvos generációk számára.
•    Jelenleg nyugdíj mellett a MÁV Vasútegészségügyi Rendelőintézet Nőgyógyászati Szakrendelésén folytatja munkáját.

Dr. Ávár Krisztina 
•    Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest Fogorvostudomány Karán 1995-ben szerzett fogorvosi diplomát, fog- és szájbetegségekből 1998-ban szakvizsgázott, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben 2007-ben jogi szakokleveles fogorvosi diplomát szerzett.
•    1996-ban állt munkába a Szombathelyi Önkormányzat fogászati alapellátásába, Szombathely déli városrész és Szombathely melletti hat kistelepülés fogászati alapellátását látja el.
•    Vas Vármegye Alapellátásában dolgozó fogszakorvosok közösségének kollegiális vezetője, a szakmai egyeztetések, a közösséget érintő változások koordinátora.
•    Munkáját nagy teherbírással, lelkiismeretesen, pontosan végzi. 
•    Kiemelkedő szerepet játszott a praxis privatizáció idején, annak előkészítésében és zökkenőmentes lebonyolításában.
•    Alapellátásban eltöltött mintegy három évtized alatt mind betegei, mind kollégái között kiemelkedő megbecsülésre tett szert.


Dr. Doma Géza
•    Dr. Doma Géza 1993-ban kapott általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 
•    1998-ban szülészet-nőgyógyászati szakvizsgát tett, majd 2002-ben ráépített szakvizsgával a gyermeknőgyógyászat szakorvosa is lett.
•    A diploma megszerzése után a Markusovszky Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán helyezkedett el, ahol jelenleg is dolgozik.
•    2010-ben kórházi adjunktusi, 2022-ben főorvosi kinevezést kapott.
•    Széleskörű ismereteket és gyakorlatot szerzett a nőgyógyászati betegségek kórismézésében és a járóbetegek kezelésében, a várandósok gondozásában, a magzat állapotának műszeres ellenőrzésében, a szülések megfigyelésében, kisérésében. 
•    Tagja a Magyar Nőgyógyászok Társaságának és a Gyermeknőgyógyászok Társaságának.
•    Körültekintő, megfontolt, nyugodt magatartásával sikeresen alkalmazza az elsajátított szakmai ismereteket. Három évtizedes szakmai tevékenysége alatt kollégáival, munkatársaival is kifogástalan együttműködő kollegiális kapcsolatot épített ki és tart fenn.
•    2023-ban a Markusovszky Kórház Kiváló Orvosa 


„Pro Sanitate Savariae” Életműdíj

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évben „Pro Sanitate Savariae” Életműdíjat adományozott Dr.Grasselly Magdolna főorvos asszony és Dr. Horváth Boldizsár a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház tudományos és oktatási igazgatója részére. A díj átadására a Szent Márton Napi ünnepség keretében kerül sor. 

Szólj hozzá!

Győr 650 millióval tartozik a Volánnak

„Az ország legnagyobb bliccelői” között emlegette Győrt Lázár János miniszter.

Szomszédját zaklató idős sárvári nőnek kell bíróság elé állnia

Trágár szavak mellett kavicsokat dobált, és több vödör vizet öntött az udvarára.

Álőstermelőket szűrt ki a Nébih Győrben is

Átfogó ellenőrzést tartottak több városban.

Téged is bosszantanak a kis, apró “bogarak”, amik ellepik a lakást, és még csípnek is?

Egy amerikai poloskafaj terjedt el Magyarországon, és éppen a kánikulában érzi legjobban magát.

A professzionális jégkészítő gépek karbantartása

Ahogy a nyarak melegebbé és melegebbé válnak, egyre komolyabb szerep jut az éttermek és bárok üzletmenetében a nagykonyhai jégkészítő berendezéseknek, melyek meghibásodása komoly fennakadást okozhat mind a vendéglátó-ipari egység, mind a hőség elleni enyhülésre vágyó vendégek életében.

Fekete Dávid: A Fidesz-KDNP megnyerte a választást Győrben

Együttműködésre készül Pintér Bencével a Fidesz győri frakcióvezetője.

Az év legforróbb napja jöhet kedden

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 35 és 42 fok között várható.

Kerékpáron is teljesítenek szolgálatot a szombathelyi rendőrök

A turisztikai szezon végéig lehet találkozni velük.

Illegális "Dacia Clubot" számolt fel a NAV Győr mellett

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy Győr melletti faluban tartott akció során tetten érték azt az illegálisan tevékenykedő autószerelőt, aki különös érdeklődést mutatott az illegális Dacia szoftverek és autódiagnosztikai eszközök iránt.

Telt ház lesz vasárnap a Forma-1 Magyar Nagydíjon

Ismét Herendi porcelánt kapnak a dobogósok.

Betartandó szabályok VISUMAX típusú lézeres szemműtét után

A VISUMAX típusú kétlézeres szemműtét az egyik legkorszerűbb látáskorrekciós eljárás, amely precízen formálja át a szaruhártyát, ezzel jelentős mértékben javítva a látás minőségét.

Nyaralás autóval? Így készítsünk fel az autót indulás előtt!

Megérkezett a nyár, sokan pedig már alig várják, hogy útra keljenek, és a megérdemelt pihenésüket élvezhessék. Rengetegen indulnak el nyaralni autóval, viszont sokan vannak, akik az autó felkészítése alatt csak a csomagok bepakolását értik. Pedig ennél lényegesen többről van szó. 

Az újraszámolás után is Karácsony Gergely maradt a főpolgármester

293 szavazattal kapott többet, mint Vitézy Dávid.

Környezetbarát és energiahatékony fűtés kondenzációs kazánnal

Ahogy távolodunk a szezontól, egyre kevésbé lesz központi kérdés, hogy milyen fűtési technológiával a tudunk leghatékonyabban meleget teremteni otthonunkban. Ilyenkor már a napsugarak kellemes hőfokot teremtenek a lakásban, így kisebb gondunk is nagyobb annál, hogy a fűtőtestek működését figyeljük. 

Hamis vagyonőri igazolvánnyal sefteltek Sárváron

De hát az éjjeliőr is megbukhat nappal.

Mentőautó karambolozott Szombathelyen

A Thököly utcában kell fennakadásra számítani.

Danka Lajos lett a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi szervezetének elnöke

Már a 2026-os választásokra készül a párt helyi sejtje.