Kitartásunk már a végét járja: nem szívderítő olvasmány a győri óvodák éves beszámolója

Pintér Bence 2023-11-20 06:45:00
Óvónőhiány, elmaradó felújítások, bezárások, pályelhagyók és vidékre csábított óvónők: elolvastuk a győri óvodák éves beszámolóját.

Pintér Bence a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület polgármesterjelöltje lesz a 2024-es önkormányzati választáson.

Novemberben kerülnek a győri közgyűlés felelős bizottsága, illetve később várhatóan a közgyűlés elé a győri óvodák éves beszámolói, amelyek már most elérhetőek a város honlapján.

Az elmúlt években többször is foglalkoztunk, vagy próbáltunk foglalkozni az önkormányzati óvodai hálózattal, ugyanis Győrben is egyértelműen állandósuló probléma lett az óvónőhiány – erről tanúskodnak a mostani beszámolók is.

A győri önkormányzattól tavaly nyár óta próbáltunk adatokat szerezni arról, hogy pontosan mekkor a probléma ezen a fronton, de – mint arról nemrég beszámoltunk – Dézsi Csaba András polgármester jogsértően és rosszhiszeműen eljárva megtagadta az adatok kiadását, amiért a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság egy jelentésben elmarasztalta. Az egyes óvodák beszámolói azonban most plasztikus képet festenek az állapotokról.

Súlyosbodik az óvónőhiány, az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányzik

Bár vannak olyan óvodák – például a ménfőcsanaki –, amelyeket a beszámoló szerint nem érint a pedagógushiány, a legtöbb helyen úgy tűnik, hogy egyre növekvő problémát okoz a helyzet, amit jelen pillanatban sokszor úgy oldanak meg, hogy szakképzett óvónő csak délelőtt van adott csoportokban, délután pedig a pedagógiai asszisztensek felügyelnek a gyerekekre.

A Bisinger Óvoda beszámolójában így írnak erről:

„A folyamatos zavartalan működés biztosítása érdekében a pedagógiai asszisztensek munkakörének átcsoportosításával oldottuk meg – bizonyos csoportokat érintően – a délutáni időszakban az óvodai ellátást. A hiányzó óvodapedagógusok álláshelyeit folyamatosan pályáztattuk, s az érintett csoportokban a szakképzett óvodapedagógusok állandó délelőttös munkarendben dolgoztak. (...) Az óvodapedagógusi álláshelyek szakképzett munkaerővel történő betöltése egyre nagyobb problémát jelentett óvodánkban is.”

Ezután nem sokkal pedig két mondaton belül hangzik el az, hogy „feladatainkat hiánytalanul elvégeztük, az óvoda működésében nagyobb fennakadást a pedagógushiány nem okozott”, és az, hogy „a dolgozók sokszor erejükön felül vállaltak többlet feladatokat”.

Egy másik rendszeresen előkerülő megoldás a már nyugdíjazott óvónők visszafoglalkoztatása.

Erről számolnak be a Bartók Óvodában, ahol emellett az Attila tagóvodába öt új óvodapedagógus érkezett egy tanév alatt, igaz, ebből négyen képesítés nélküli pedagógiai asszisztensek – egyelőre, hiszen ketten már óvodapedagógusnak tanulnak. A Gyárvárosi Óvoda beszámolója is jellemző képet fest a fluktuációról:

„A nevelési év során sajnos több személyi változás is történt. Ősszel 2 üres álláshellyel kezdtük meg az évet, melyből egyet nyugdíjas kolléganő visszafoglalkoztatásával, a másikat pedig pedagógiai asszisztens bevonásával oldottunk meg. A fennálló üres álláshelyet október közepétől képesítés nélküli munkavállalóval tudtuk betölteni. 1 fő nyugdíj mellett foglalkoztatott kolléganő munkaszerződése 2023. május 8-ával lejárt, helyette GYES-en lévő kolléganő kezdte meg a felgyülemlett szabadsága letöltését (Tényleges munkát augusztus 14-ével kezdte meg, így a nyári hónapokban az álláshely betöltetlensége további nehézséget okozott). Egy kolléganő a státusztörvény bevezetése miatt adta be felmondását július közepén.”

Összességében így írnak a helyzetről:

„Az engedélyezett 6 óvodapedagógus álláshelyből így mindössze 2, az előírt szakképzettséggel és határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező, valamint 2 határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott nyugdíjas, ill. 1 szakirányú képesítés nélküli pedagógussal volt betöltve. Emellett az időszakos megbetegedések miatti hiányzások okozta körülmények jelentősen megnövekedett terhelést jelentettek minden dolgozó számára, és megnehezítették a kiszámítható szakmai munkát, tervezést, szervezést. Minden esetben igyekeztünk a gyermekekre tekintettel lenni.”

A gyárvárosi intézményben egyébként kétszer volt óvodatitkár-váltás, illetve le kellett bonyolítaniuk a kiskúti tagóvoda bezárását, illetve a csoportok költöztetését. A beszámoló szerint a bezárás miatt három álláshely szűnt meg, de még pluszban távozott az intézményből két kolleganő az átszervezés miatt.

Egyáltalán nem egyedi a helyzet. Az óvónőhiány problémákat okoz a Tárogató Óvodában, Márvány Óvodában, a Nagybácsai Óvodában, a Szentiváni Óvodában és az Erzsébet Ligeti Óvodában is (6.oldal), ahol a dokumentum végi összefoglalóban erről ír az intézményvezető:

„Óvodánkban az év folyamán a legnagyobb nehézséget a munkakörök betöltése okozta, a munkaerő vándorlás, a betegségek miatti hiányzások nehezítették amunka megszervezését, koordinálását. A kollégákat egyre nehezebb motiválni, az erkölcsi és anyagi megbecsülés hiánya egyre frusztráltabbá teszi őket, fokozottabb a kiégés veszélye. A kötelezően előírt továbbképzések megvalósultak, de nehézséget okoz a finanszírozása, az anyagi hozzájárulás elmaradása miatt. Ezért is törekszünk az ingyenes képzések kiválasztására.”

A Sün Balázs Óvoda beszámolójában (4. oldal) szerepel:

„Az óvoda nevelőközösségének kitartása, munkabírása magasfokú, de már a végét járja.”

A Mosolyvár Óvoda beszámolójából (8-9. oldal) az is kiderül, hogy a nem pályaelhagyó óvónők hova, és miért távoznak:

„A nyár folyamán még egy óvodapedagógus felmondott és vidéki óvodában helyezkedett el. Anyagi szempontból megértjük döntését, hiszen az egyéb juttatások (cafetéria, évi 2x jutalom, emelt ruhapénz) biztosításával nem tudjuk felvenni a versenyt.”

Emlékezetes: Győrben a 2022-es év megszorításokkal kezdődött, ami az óvodákba például az óvónők ingyenes ebédjének, illetve éves ruhapénzének megvonását jelentette.

A gondot tetézi, hogy számos óvoda számol be arról, hogy egyre több a magatartás-zavaros, problémás gyerek, akiknek a megfelelő kezelésére megfelelő számú pedagógiai asszisztensre, egyéb szakemberre lenne szükség. Ezt az is nehezíti, hogy a szülők gyakran letagadják a problémát, de a már diagnosztizált problémával rendelkező gyerekek száma is növekedik több intézmény tapasztalata szerint.

A bezárások lebonyolításában cserben hagyták az intézményeket

Mint arról beszámoltunk, a győri önkormányzat szeptembertől két tagóvodát záratott be, a Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodáját, illetve a Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodáját. Az óvodai beszámolók alapvetően alátámasztják az akkor hangoztatott érvet, miszerint egyre kevesebb a gyerek a rendszerben, ugyanakkor elég kellemetlen képet festenek a bezárás/átszervezés mindennapjairól:

„A 2022 őszén bejelentett óvoda átszervezésbe sajnos intézményünk Kiskúti Tagóvodája is bekerült, ami további nehézséget okozott az intézmény minden dolgozójának. A tervezési és szervezési és lebonyolítási feladatok újabb és újabb kihívások elé állítottak bennünket. Komoly terhet jelentett a lebonyolítás során, hogy a költöztetést ügyeleti ellátás biztosítása mellett – gyermekek jelenlétében kellett megvalósítanunk.”

A Gyárvárosi Óvoda beszámolójából kiderül (21-22. oldal), hogy 

  • a költöztetésre igényelt pótelőirányzati összeg csak július közepétől állt rendelkezésre;
  • a tavaszi időszak során, pont erre az intézményre esett a választás a belső ellenőrzésre, illetve a fenntartó is ellenőrzött;
  • az EESZI által elvégezett munkák pl: festés, asztalos munka, beépített szekrények kibontása, stb. elvégzése sok esetben bonyodalmat okozott, „több esetben heteket vártunk szakemberre, majd közölték hogy azt a munkát nem is tudják elvégezni”;

„Összességében elmondható hogy az óvoda az átszervezéssel magára maradt, és az anyagi fedezeten kívül sok segítségre nem számíthatott”

– összegez a beszámoló.

A Mosolyvár Óvodában sem ment gördülékenyebben a dolog, ugyanarról számolnak be, mint a gyárvárosiak. A beszámoló szerint:

„Az egész nevelési évünket nyomasztóvá tette a fenntartó a 13/2023. (II.21) Kgy. határozata, amelyben döntött a Győri Mosolyvár Óvoda átszervezéséről. (...) Előző nevelési évben az óvoda 50 éves születésnapjának méltó megünneplését készítettük elő, ehelyett a bezárás szervezésére, lebonyolítására, a dolgozók áthelyezésére kellett koncentrálnunk. Próbáltuk érzelemmentesen kezelni az átszervezés körüli teendőket, de ez sajnos lehetetlennek bizonyult. Nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megviselt bennünket a költözés előkészítése fizikai lebonyolítása.”

Az átszervezés miatt még kevésbé volt lehetőség ezekben az óvodákban a felújításokra, mint máshol. Ahogy a Gyárvárosi Óvoda beszámolója fogalmaz:

„A megszorítások, valamint a januártól elkezdődött átszervezési feladatok miatt többnyire csak az ad-hoc jellegű feladatok kerültek elvégzésre, a tervezett, megvalósulásra váró felújítások elmaradtak.”

A Mosolyvár beszámolójából az is kiderül, hogy a most bezárt Micimackó Tagóvoda játszóterét éppen az előző évben újították fel, hatmillió forintból, például új focipálya is készült. „Sajnos ezt csak egy évig élvezhették a gyerekek. Öröm az ürömben, hogy az udvari játékok áthelyezésre kerültek részben a mi óvodánkba, részben a befogadó óvodákba. Sajnos a kivitelező nem készült el a kitűzött határidőig (augusztus 31.) a munkálatokkal, így még nem kerültek átadásra a játékeszközök” – áll a beszámolóban.

A Márvány Óvóda elkerülte végül az átszervezést, a dokumentum végén le is vezetik, hogy miért nem lett volna jó ötlet az eredeti elképzelés.

A megszorítás miatt elmaradtak a felújítások

„A 2022-2023. nevelési év folyamán azt intézményben felújítás nem történt” – íme egy mondat, ami különböző verziókban a legtöbb beszámolóban szerepel. Egy másik jellemző mondat a Bartók ovi beszámolójából:

„kisebb fejlesztési munkákat meg tudtunk valósítani, melynek aktív részesei voltak a szülők és az óvoda dolgozói is”. A szülők nem csak a festésben, kerti ösvények kialakításában segítenek be, de néha akár játékot is vesznek az óvodák udvarára.

A Kovács Margit Óvodában vállalkozó, kertész szülő, illetve barkácsoló nagypapa is besegített (26-27. oldal):

  • a Maci csoportot egy vállalkozó kifestette és az ajtókat felújította.
  • az óvoda virágoskertjét az egyik kertész szülő tette esztétikussá és széppé.
  • az egyik nagypapa meghegesztette a törött gyerekszékeket, így minden csoportban ismét biztosított lett minden gyermek számára az azonos típusú szék.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda arról ír: a költségvetés által biztosított szűkös keret miatt csak a legszükségesebb munkákat, eszközbeszerzéseket tudták megvalósítani.

A Bisinger Óvodában félmillió forintért beltéri, 5 millió forint értékben kültéri játékokat tudtak vásárolni – az UNICEF támogatásával, mivel menekült gyerekek is járnak az intézménybe. Arról írnak: 2019-ben megindult a vizesblokkok felújítása, kettőt sikerült megcsinálni a nyolcból. „Sajnálatos módon a munkálatokat költségvetési forrás hiányában nem tudtuk folytatni” – derül ki a jelentésből. Eközben a Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájában a villamos hálózat működésével több alkalommal is probléma volt, kéne bővíteni; az udvart is fel kéne újítani; az épület rendszeresen be is ázik, miközben a lépcsőház és a közlekedők burkolatának cseréje is szükséges lenne.

A Kismegyeri Tagóvoda  (10-11. oldal) a szomszéd orvosi rendelő csőtörése miatt beázott, a falak bepenészesedtek:

„Téli időszakban szinte az egész épület penészes volt, mert éjszakára ki kellett kapcsolni a fűtést, takarékossági okokból. Néhány nap után visszaállítottuk a rendszert, mert ilyen egészségtelen környezetben nem fogadhattunk volna gyerekeket. Folyamatos volt fertőtlenítés, penészmentesítés. A lehető legrövidebb időn belül teljeskörű festési munkálatokra lesz szükség.”

Itt a régi műanyag lambériák lecserélése fontos lett volna, mert alatta dohos, penészes a fal. „A KRESZ-park tábláinak lefestése, vagy cseréje szintén elmaradt, ezt a későbbiekben megpróbáljuk szülői segítséggel megvalósítani.” A Mosolyvár Óvodába a Süni csoport mosdójának felújítása évek óta tervek között szerepel, sajnos idén sem valósulhatott meg. A Sün Balázs Óvoda tetőszerkezetében évek óta galambok fészkelnek, megbontják a szigetelést. A Mesevár Tagóvodában gyakorlatilag mindent fel kéne újítani.

Nem csak a közvetlen, óvodákat érintő megszorítások hatottak az ovik életére, hanem például a győri uszodák tavaly őszi bezárása is. A Mosolyvár beszámolójában így fogalmaznak:

„Az előző évek munkáját a járványhelyzet nehezítette meg, erre az évünkre a gazdasági válság, az elszabaduló energiaárak nyomták rá a bélyegüket. Az eddig megszokott, külső helyszíneken tartott foglalkozások, melyeken elsősorban 5-6 éves gyermekeink vehettek volna részt, sorban meghiúsultak. A Nemzeti Úszóprogramban való részvételünk éppen hogy elindult, az első alkalom után abba is maradt az Aqua Sportközpont bezárása miatt.”

A beszámolókat november 21-én kedden 14 óra 30 perctől tárgyalja a győri közgyűlés Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága.

Nyitóképünk illusztráció.

Szólj hozzá!

Az LMP üdvözli a debreceni akkumulátorgyár katasztrófavédelmi engedélyének megsemmisítését

A katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás során a hatóság megsértette a nyilvánosságra vonatkozó szabályokat.

Ismét meghívót küld a Szombathelyi Haladás vezetőségének a városi közgyűlés

Nyáron is meginvitálták őket, akkor nem jelent meg egyikük sem.

Januárig csak bérleteseknek lesz nyitva a győri Jókai parkolóház

A létesítménybe parkolójeggyel nem lehet behajtani.

Karácsony Gergelyt támogatja a Momentum a jövő évi főpolgármester-választáson

Budapest szabad és szabad is marad - mondta a Momentum elnök-frakcióvezetője, Gelencsér Ferenc.

Idős otthonban agitált a szombathelyi Fidesz önkormányzati képviselőjelöltje

A polgármester arra kérte a kormánypárti frakcióvezetőt, hogy a kampány idején is tartsák tiszteletben az íratlan szabályokat.

Százmillió forintnak kelhetett lába a győrsövényházi postán

Félszáz helyi lakos megtakarítása tűnhetett el az győrsövényházi postaszolgáltatáson belül.

Az önkormányzat fizette az elmúlt hónapokban megjelent Dézsi-plakátokat

Hónapok óta tart a jelenlegi polgármestert közpénzből reklámozó plakátkampány.

Elhunyt Bajomi Nagy György, az Örkény Színház művésze

2009 és 2020 között Szombathelyen játszott.

Átengedte a Kúria az LMP népszavazási kérdését a kiemelt beruházási törvény visszavonásáról 

Ez azt jelenti, hogy ha a népszavazás sikeres lesz, akkor az emberek visszaszerezhetik a döntési jogot afelett, hogy mi történjen a lakókörnyezetükben.

Akkugyár a szomszédságban? Most itt a lehetőség, hogy ne!

Átengedte a Kúria az LMP népszavazási kérdését a kiemelt beruházási törvény visszavonásáról 

A győri állatkert tanzániai állatvédő programjait is támogatta a győri közgyűlés a Szívügyünk az állatvédelem-pályázat keretéből

Tavasszal Dézsi Csaba András és felesége is elkísérte Tanzániába az állatkert igazgatóját.

LMP: a települési klímavédelmet is támogassa a kormány

A politikus felhívta a figyelmet, hogy a közterületeket úgy kellene átalakítani, hogy minél kevesebb legyen a burkolt felületek aránya, és minél több árnyékot adó fa legyen.

Életfogytiglant kapott egy soproni férfit, aki megerőszakolta az unokahúgát

A vádlott erőszakkal szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a tizennégy éves lányt, majd veréssel fenyegette meg, ezért a sértett nem mert beszélni senkinek a vele történtekről.

Közleményt adott ki a Haladás vezetősége, valóban nehéz helyzetben van a csapat

A klub vezetése a kialakult nehéz helyzet megoldásán dolgozik, és a munkavállalókkal – így a játékosokkal is - közvetlenül tart kapcsolatot - írják közleményükben.