Németh Róbert: Itt, Sárváron az emberekről kell szólnia a választásnak

Fehér Buda 2022-06-19 08:30:00
Sárváron a jövő héten időközi választást tartanak, a Fidesz-KDNP jelöltjével beszélgettünk arról, hogy min dolgozna, ha ő nyerné a voksok többségét.

Június 26-án időközi választást tartanak Sárváron, az ötös választókerületben. Nemrég Farkas Jánossal, a választás független indulójával beszélgettünk, most pedig Németh Róbertet, a Fidesz-KNDP jelöltjét kérdeztük a városban megoldásra váró ügyekről, a kampányidőszak tanulságairól, és a hosszabbtávú terveiről:

Miért döntött úgy, hogy elindul az időközi választáson?

Én Szabó Gyuszi bácsinak, az előző képviselőnek úgymond a jobbkeze voltam, az ő csapatában dolgoztam. Köztiszteletben álló jó ember volt, személyesen is jóban voltunk. Szeretett volna valakit, aki tovább viszi a szemléletét. és végül rám esett a választása. Én a körzetben is lakom, itt is születtem, az embereket és a helyzetet is jól ismerem. Aktívan részt veszek a civil életben, de sport és üzleti vonalon keresztül is sokan ismernek. A választók biztattak arra, hogy induljak, nem pedig én határoztam el egyedül, hogy képviselőjelölt leszek. Látták bennem, hogy olyan agilis ember vagyok, aki képviselni tudja az embereket és hatékonyan tudja rendezni az ügyeket.

Tehát már a Szabó képviselő úr mellett is belekóstolt a helyi politikába.

Természetesen, én sok folyamatban részt vettem a doktor úr mellet. Átláttam az egész rendszert, egy ideje pedig már bizottsági tag vagyok, tehát képben vagyok az önkormányzat működésében is.

Milyen volt eddig a hangulat a kampány során?

Nagyon jó. Volt olyan, hogy elindultam egy utcán, de nem értem végig, mert sokan behívtak az otthonukba és sokat beszélgettünk. Úgy érzem, hogy látogatásom jól esett az embereknek és én is éreztem azt, hogy pozitívan állnak hozzám.

Több fórumot is tartott már a körzetben, ezek alatt milyen ügyek jöttek elő?

Azt gondolom, azért van szükség ezekre a fórumokra, hogy mindenki megismerje a terveim. Nem lehet minden lakóval beszélgetek hosszasan beszélgetni, de ezeken a találkozókon interaktív módon lehetőség nyílt erre. Megismerhették a céljaimat és elmondhatták a kéréseiket akár a megoldási javaslataikat is. Szándékosan nem problémát mondok, mert nem szeretem ezt a szót. Szerintem problémák nincsenek, csak feladatok, amiket közösen mindig megoldhatunk.

Három helyszínen is tartottam fórumot, olyan frekventált területeken, ahol jelentősebb feladatok vannak. Itt már arról is tudtunk tájékoztatni adni, hogy ezek az ügyek éppen milyen stádiumban vannak, mi a várható kifutásuk. Ezekbe a folyamatokba kívülről nehéz belátni, de a háttérben mindig történik valami, például elindul egy engedélyeztetési folyamat. Tehát megy a munka, még akkor is, ha külső szemlélőként egyelőre nem is látni belőle semmit.

Én a személyes kapcsolattartásban hiszek, sokan már ismerik az elérhetőségeim is. Rengeteg megkeresést is kapok, teszem a dolgom. Azt tudjuk, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, de mindig a legjobb megoldásra törekszem.

Milyen feladatok merültek fel ezeken a fórumokon?

Már folyamatban van a csapadékvíz elvezetése a körzetben, amelyet még az előző képviselő a Szabó Gyuszi bácsi indított el. Az a terület, ahol én is lakom, egy alacsonyabban fekvő rész, régen még tó is volt ott. Nagyobb esőzések során vannak is belőle gondok, befolyik a víz a házakhoz, stb. A csapadékvízelvezetési-rendszer felújítását a Szaput árok tisztításával kezdtük és voltak szikkasztó árok mélyítések és tisztítások is. Pályázat keretében a körzet északi részén lévő utcák csatornái is kiépültek az Uzsoki utcától a Szegedi Kőrös Gáspár utcáig. Vannak még megújításra váró helyek, de azok majd csak a Gárdonyi út vízelvezetésének megoldása után következnek. A másik oldali befogadó pont a Gyöngyös patak, ami mellett egy átemelő rendszer kialakítása zajlik. Ez a szerkezet a vizet emeli majd át a Gyöngyösbe, így segíti a nagyobb mennyiségű csapadék elvezetését. Többféle megoldáson gondolkodtunk, végül egy ilyen átemelő kiépítése elkerülhetetlennek bizonyult, mivel a Gárdonyi utcában a nagyobb esők után gond szokott lenni a csapadékvízzel. De ez egy folyamat, ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megvalósítani. A következő években ez mindenhol meg fog ez oldódni. Az átemelő jelenleg még nem működik, ezt még be kell kötni a rendszerbe. Beüzemelése után a mostani, szélsőséges időjárás majd jó próbát ad neki.

Ez az egyik fő vonal, a másik pedig az emberek mindennapos gondjai. A lakóknak az a legfontosabb, hogy a környezetükben rendben legyen és az életminőségük jó legyen. A napi ügyeket minél hamarabb rendezni gondolom főleg, amelyek csekélyebb anyagi ráfordítással járnak. Egy másik nagy projekt a Batthyány utca közlekedése, és a körzetben lévő vendéglátóegységek helyzete. Én a személyes egyeztetésben hiszek, ezek is két oldalon mennek. Az önkormányzat is tud ezekről a gondokról, úgy tudom, már folynak is az egyeztetések a lakókkal. Én pedig személyesen beszéltem a lakókkal és az üzemeltetővel is. Ezeknek az ügyeknek több oldala van, nem lehet róluk egy-egy beszélgetés után dönteni. Szeretek minden szereplőt meghallgatni, ha szükséges, szakértőket véleményét is, majd így meghozni egy döntést.

És Ön szerint a Batthyány utca közlekedésproblémájának mi lenne a legjobb megoldása?

Sokan megkerestek már azzal is, hogy a kerékpáros közlekedés nehéz az utcában. Én azt gondolom, hogy az utca egyik oldalán két irányú kerékpársávot lehetne majd kialakítani, ehhez viszont a választott oldalon meg kellene tiltani a parkolást. De addig nem szabad hozzányúlni, amíg a parkolást nem oldjuk meg máshol. A Dózsa utcában most fog elkészülni egy parkoló, és a másik oldalon is lesz egy ilyen beruházás. Ha ezek elkészülnek, akkor onnan öt-tíz perc alatt meg lehet majd közelíteni a főutcát, csak ezután lehetne a kerékpársávot létrehozni,

De ez is egy folyamat és közlekedési szakembert is be kell majd vonni a tervezésbe, hogy az utca üzleteinek áruellátása is szabályosan biztosítva legyen.

Érdekes lesz majd azt is megfigyelni, hogyan szokják meg a sárvári sofőrök az új helyzetet.

Az látszik, hogy mindenhol romlik a vezetési morál, idegesebbek az emberek és sokkal több az autó. Fejlődik a világ, nincs ezzel gond, de kezelni kell ezt is. A választók mondtak már több ötletet, pl. hogy parkolóházakat kellene építeni.  Ez rövid távon nem kivitelezhető és komoly pénz és idő lenne. Illetve ott van a többi körzet is, azokat sem szabad elhanyagolni hiszen Sárvárt egészében kell nézni. Lépésről lépésre viszont mindenhol mindent meg lehet oldani.

Pont a legutóbbi képviselőtestületi-ülésen szóba került az a zebra is, amelyet a Gárdonyi utcába terveznek. Ez hogy áll most?

A zebra megvalósításán régóta gondolkodom, már tavaly el is kezdtem rajta dolgozni. A Fekete-Híd utca elején lévő élelmiszer bolt megnyitása óta megnövekedett a Gárdonyi utcán keresztül menő gyalogos forgalom. Az iskolák közelsége miatt is sok tanuló is jár át rajta, de sok idős ember is átkel itt. A Gárdonyi utcának amúgy is komoly forgalma van, ezért kezdtem el dolgozni a gyalogátkelő létesítésének lehetőségén. Úgy tudom, jelenleg az engedélyeztetési folyamat zajlik, hiszen minden új gyalogátkelőnek komoly előírásai vannak. (Pl. világítás megléte, stb.). Szeretném, hogy minél hamarabb megvalósuljon, hiszen a közlekedésbiztonság szempontjából ez nagyon fontos. 

Hogyan tudná segíteni a testület munkáját, ha Ön nyerne a jövő héten?

Ismerem az önkormányzat működését, van már egy rutinom. Azért is indulok a Fidesz-KNDP színeiben, mert tényleg azonos elveket vallunk. Hasonlóan gondolkodom, mint a városvezetés. Sárváron tudatos és eredményes városépítés folyik, én is ezt szeretném tovább erősíteni és segíteni.  Én tényleg mindig a lehető legjobb megoldást keresem, ezzel lehet előbbre lépni. Véleményem szerint az mindenkinek az érdeke, hogy előre menjünk.

Milyen feladatok szerepelnek a hosszútávú terveiben?

A körzetben most két évre választanak új képviselőt. Tovább vinném a megkezdett folyamatokat és lehetőség szerint minél előbb be is fejezni azokat. Szeretném tenni a dolgom, de egy projekt megoldása nem mindig csak rajtam fog múlni. Priorizálni fogok, hogy minél előbb megvalósuljanak a terveim és megoldódjon minden. Először a legégetőbb feladatokkal foglalkoznék és a leggyorsabban a kis anyagi ráfordítással megoldható ügyeket rendezném. Természetesen ezzel párhuzamosan futnak a nagyobb beruházások, a többi cél megvalósítása pedig majd rendre sorra kerül.

A mostani kampányidőszak talán sajátossága, hogy nyugodt és csendes keretek között zajlik. Mennyire volt ez tudatos döntés eredménye?

Tudatos döntés volt, mert én ilyen vagyok. Ez a nyugalom belőlem fakad, hiszen Karate edzőként is tevékenykedem, ami meghatározza a személyiségem. Alapjában is kiegyensúlyozott embernek érzem magam. Viszont, ha küzdeni kell egy célért, akkor nagyon energikusan teszem. Szeretek a tevékenységemre fókuszálni, nem szoktam a másokkal foglalkozni. De igazságszerető ember lévén, ha érdeksértő dolgokkal találkozom, akkor határozottan megteszem a szükséges lépéseket. Én a nyugalom híve vagyok és ennek megfelelően teszem a dolgom.

Azt is érdekes látni, hogy a választás másik jelöltjével, Farkas Jánossal sok céljuk is megegyezik.

Igen, látok átfedéseket, hiszen mindketten beszélgetünk az emberekkel. Viszont én már tavaly óta rendezem a dolgokat és vannak olyan folyamatban lévő ügyeim, amik nemsokára be is fejeződnek. Ezek közül János is felvett párat programjába, de nem miatta fognak megoldódni. Pl. a zebrán már tavaly óta dolgozom és a Gárdonyi 23-25 mögötti fanyesések lassan befejeződnek.

A győzelme esetén együtt tudna működni az ellenzéki oldallal?

Azt gondolom, mások az elveink, de nem vagyok ellenséges ember. Másképp közelítünk meg bizonyos dolgokat, de ez nem is baj. Én az előre haladásért akarok majd dolgozni, nem pedig gátolni a fejlődést. Konstruktívan és békében szeretnék majd tenni a városért.

Egyébként János régebben név nélkül felszólított egy internetes bejegyzésben, hogy ne legyen gyűlöletkampány az időközi választások előtt: Ezt akkor nem is értettem, mert én nem olyan ember vagyok. Gondolom ezt azért írta, mert nem ismer, de az előítéletek nem hasznosak. Itt, helyben, az emberekről kell szólnia a választásnak, hogy kit gondolnak a leghitelesebb és legalkalmasabb embernek a képviseletükre.

Tervezi azt, hogy az esetleges győzelme után, két év múlva ismét induljon a választásokon?

Igen, ha a választók is így akarják. Már tapasztalt vagyok ezen a téren, így ez a két év számomra nem tanuló, hanem a fejlődés időszaka lenne. Más szemszögből nézve ez bizonyos szempontból vizsgának is felfogható, hiszen két év múlva a választók kinyilváníthatják a véleményüket a munkámról. Nagyon sok biztatást kapok plusz óriási pozitivitást érzek.

Én ilyen közegben szeretek dolgozni.

Szólj hozzá!

Tízéves rekordot is megdönthetnek az idei viharkárok

A biztosítók adatai szerint csak júniusban 2, 2 milliárd forint kár keletkezett.

Feloldották a forgalomkorlátozást Lébénynél

Teherautó borult fel, ezért volt sávlezárás.

Zivatar és napsütés is lesz

Erős széllökések lehetnek.

Kiengedték az előzetesből Fekete Dávidot

A vád szerint az egykori győri énekes több mint 320 millió forint kárt okozott 21 bűncselekménnyel, ugyanakkor a bíróság szerint elég, ha otthon marad, amíg a nyomoznak az ügyben.

Jóváhagyták: bevezetik az eurót – Horvátországban

Az árakat szeptembertől kunában és euróban is ki kell majd írni, a kettős kijelzés pedig egészen 2023 végéig marad.

Nem kért az ellátásból, inkább megharapta a mentőst

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki megharapta az ellátására érkező mentőautó sofőrjét.

Elfogták a július 4-i ünnepségen feltehetően lövöldöző amerikai férfit

Az eddig ismert tények szerint hatan meghaltak, harmincan megsebesültek a támadásban a Chicago-hoz közeli Highland Parkban, Illinois államban.

Zápor, zivatar, élénk szél lesz a Dunántúlon kedden

Délelőtt leginkább a Dunántúlon, majd délután, este már egyre több helyen fordulnak elő záporok, zivatarok.

Dézsi Csaba Andrásnak sem tetszik a vármegyék és főispánok ötlete

Győr fideszes polgármestere nem tartja jó elképzelésnek a javaslatot.

A Kúria szerint jogszerű volt a januári pedagógussztrájk

A tanárok Strasbourgig is hajlandóak elmenni.

Ötven százalékos áremelés várható a győri uszodákban

Az energiaköltségek a tavalyi hétszeresére nőttek.

Cristiano Ronaldo egyelőre nem vette fel a munkát a Manchester Unitednél, sajtóhírek szerint távozni akar

A portugál sztár "családi okok miatt" hétfőn nem kezdte meg az edzést csapatánál.