Sárvár polgármestere egy erdős területet értékesítene, hogy a város megvehesse a tervezett munkásszálló területét

Fehér Buda 2021-05-20 17:43:00
Kondora István előtte kikérte az ellenzéki képviselők véleményét is, akik egy ésszerűbb alternatívával álltak elő.

Korábban már többször foglalkoztunk azzal a sárvári területtel, ahová egy vállalkozó nemrég 250 fős munkásszállót építtetett volna. Az ügyre Klimits István, a sárvári kettes számú választókerületének független képviselője hívta fel a figyelmet egy Facebook-videóban, ekkor a kertvárosiak már vehemensen ellenezték az építkezést. A helyiek ugyanis attól féltek, hogy ha megépül az épület, akkor megszűnik majd a környék kertvárosias jellege.

Az ügy végül akkora visszhangot kavart a városban, hogy a városvezetés közbelépett, és több hetes tárgyalás után arra a döntésre jutottak, hogy megvásárolják majd a vállalkozóktól a területet. Így a jövőben végül a sárvári önkormányzat dönthet arról, hogy az egykori kenyérgyár területét miként hasznosíthatná majd a város. 

Fotó: 9600 / Facebook

Az Ungvár utcai ingatlannal kapcsolatban Kondora István (Fidesz-KDNP) polgármester nemrég előkészített egy határozatot is, amely elfogadása előtt kikérte a város ellenzéki és független képviselőinek a véleményét. A határozat-tervezetből kiderül, hogy a város valóban azt tervezi, hogy a 2844/4 helyrajziszámú ingatlant,

vagyis az egykori kenyérgyár területét megvásárolná az önkormányzat a Sárvár-Ház Kft.-től.

Az ingatlan vételárát egy ingatlanforgalmi értékbecslő szakvéleménye alapján határoznák meg, amelybe belekalkulálják azt a hasznot is, amelyre a Sárvár-Ház Kft. számíthatott volna, ha megépül a munkásszálló. A vételár első felét legkésőbb 2021. május 31. napjáig, a második felét 2021. szeptember 30. napjáig fizetné meg a város.

Miből fizetné ki a város az egykori kenyérgyárat?

Felmerül a kérdés, hogy Sárvár vajon milyen forrásból fedezné az adásvételt. Kondora nemrég egy második határozatot is előkészített, ebben már arról ír, hogy a képviselő-testület meghatározta a Sárvár, 0262/1 helyrajziszámú terület felhasználási célját. Ez az ingatlan közvetlenül a Vadkert és a Krisztina lakópark között foglal helyet, a sárvári Csónakázó-tóval szemben. Az egy hektár, 8 ezer 093 négyzetméternyi terület erdőművelési ágú, jelenleg is fák borítják. A határozat értelmében viszont ezt a területet a jövőben ingatlan övezetté sorolnák be, amelyet Kondora azzal támaszt alá, hogy felmerült a kérdés, hogy indokolt-e a területet továbbra is önkormányzati tulajdonban tartani. A polgármester a határozat-tervezetében megállapítja, hogy önkormányzati beruházásban a területen a szálláshelyfejlesztés megvalósításának nincs realitása, így az erdőt értékesítésre adnák a jövőben. 

A polgármester ezután azzal érvel, hogy

az adásvétel következtében az önkormányzat jelentős bevételekhez juthatna, és ebből fedeznék az előbb említett Ungvár utcai ingatlan megvásárlásának fedezetét is.

Kondora kiemeli, hogy a volt kenyérgyár területét másképpen nem tudná megvenni a város, mert a 2021. évi költségvetés ilyen mértékű többletkiadásra nem biztosít fedezetet. Arról, hogy ezeket a határozatokat vajon elfogadja-e a város, a polgármester maga dönthet. Erre azért van lehetősége, mert a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett veszélyhelyzet nemrég őszig meghosszabbította a kormány, így a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester dönt ezekben az ügyekben. 

A határozat-tervezetekre már írásban választ is adott Eiveck Péter (Jobbik), Szabó Lajos (MSZP), és Klimits István önkormányzati képviselők. A képviselők már a válaszuk elején kitérnek arra, hogy amennyiben a megfogalmazott határozati javaslatokban jelentős változásokat nem lehet már elérni, úgy azok elfogadásában nem kívánnak érdemi módon részt venni. Viszont, ha az észrevételeik be tudnak épülni a határozati javaslatokba, akkor azt javasolják, hogy az Ungvár utcai ingatlan önkormányzati birtokba kerülésével kapcsolatban a Csicsergő Óvoda ingatlanjainak sorsa is kerüljön napirendre.

Három képviselő más módon teremtené meg a szükséges forrásokat

A sárvári Csicsergő Óvodáról már szintén többször írtunk, az óvodában nemrég arról szavazhattak a szülők, hogy az intézmény átkerüljön-e az egyház irányítása alá. A szülők végül megszavazták ezt a döntést, így az oviban szeptember elsejétől már a katolikus egyház fenntartása alatt folyik majd az oktatás. Az önkormányzat a szülők szavazatai után viszont úgy döntött, hogy az óvoda ingatlanjait öt évre térítésmentesen adja át az egyház számára. Eiveck, Szabó, és Klimits úgy gondolják, hogy amennyiben a katolikus egyház hosszú távon tervezi a szolgáltatási kötelezettség átvételét, akkor ezen ingatlanok tulajdonjogát piaci áron kellene megszereznie. A képviselők szerint ezek után, amennyiben a képviselő-testület továbbra sem lát más lehetőséget az Ungvár utcai munkásszálló építésének megakadályozására, az önkormányzat Csicsergő Óvoda eladásából befolyó bevételekből vehetné meg az Ungvár utcai ingatlant. A képviselők szerint ezt követően a kertvárosi ingatlanon olyan fejlesztések végrehajtására lenne szükséges, amelyek lehetővé teszik az ingatlan hasznosításából befolyó bevételek visszaforgatását az óvodai tevékenység támogatására, hiszen ebben az esetben ez a forrás onnét lett elvonva.

A Sárvári Cseperedő Óvoda

A képviselők emellett kiemelték azt is, hogy a Vadkert közelében korábban már voltak próbálkozások egy turisztikai célú terület kialakítására. Ez a projekt végül nem lett sikeres, így a területet lakóterületté kellett átsorolni,

később itt épült meg a Krisztina lakópark.

Eiveck, Szabó és Klimits feltették a kérdést, hogy amennyiben a Krisztina lakópark területe nem volt megfelelő turisztikai célú hasznosításra, úgy miért biztos, hogy a hozzá közvetlenül csatlakozó terület megfelelő lesz-e a jövőben. A képviselők végül hozzátették, hogy amennyiben a képviselő-testület többsége az értékesítés mellett foglal állást, azt csak piaci feltételek mellett tudják tudomásul venni. Eiveck, Szabó és Klimits szerint ugyanis szakítani kell a „vevőkijelölés" gyakorlatával, és minden potenciális befektető számára meg kell teremteni a hozzáférést a terület megvásárlásához.

A hegyközségi temető egyik területétől is szabadulna a város

Az Ungvár utcai, és a Vadkert körúti területekkel párhuzamosan Kondora szintén kikérte a képviselők véleményét egy harmadik üggyel kapcsolatban is. A polgármester a harmadik határozat-tervezetében arról ír, hogy Rábasömjénben nemrég egy befektető egy kamionos parkolót akart kialakítani. A helyzet abban hasonlít az Ungvár utcai történésekre, hogy a lakosság itt is kifogásolta a beruházást, mivel attól tartottak, hogy a telephely működése során várható zaj- levegő-, porszennyezéstől és a megnövekedett nehézgépjármű forgalomtól megváltozik majd a városrész nyugodt, falusias jellege. A városvezetés erre is egy olyan megoldást próbált keresni, amely mindkét fél számára megfelelő lehetne. 

Az önkormányzat javaslata alapján a tervezett logisztikai beruházás a város egy olyan területén valósulhatna meg, ahol a fent említett esetleges környezeti terhek érdemben nem érinthetnek lakott területet. Az önkormányzat éppen ezért egy olyan ingatlant ajánlana fel a beruházóknak, amely önkormányzati tulajdonban tartása nem indokolt, ugyanakkor a lakott területektől távol eső, viszonylag könnyen közművesíthető, és lakott terület érdemi érintése nélkül megközelíthető lehetne. Ez a terület nem más, mint a 0320/52 helyrajziszámú ingatlan,

vagyis a Hegyközségi temető nagyjából 2,5 hektáros területe.  

A csereingatlanok értéke közötti, az igazságügyi szakértő által kimutatott értékkülönbözetet a vállalkozó kifizetné az önkormányzat számára, mely összeg az egyéb önkormányzati kötelezettségek fedezetéül szolgálhat. A csere után a rábasömjéni ingatlanokon az önkormányzat lakóterületeket hozna létre, ahol olyan építési telkeket adnának el, amelyek nem rontanák az övezet falusias jellegét. 

A polgármester erre irányuló terveire Eiveck, Szabó és Klimits azt válaszolták, hogy a rábasömjéni kamionparkoló tervezett áthelyezésére a véleményük szerint elsősorban a már rendelkezésre álló, illetőleg kialakítandó ipari területeken kellene megtalálni a megoldást. Viszont, ha a város vezetése ragaszkodna a temető jelenlegi területének átminősítéséhez, azt ugyan nem támogatnák, de tudomásul vennék abban az esetben, ha az önkormányzat felmérné Sárvár hosszú távú igényeit, a temetkezési szokásokat, és a kegyeleti hatásait a tervezett kamionparkoló megvalósításának.

A képviselők a válaszukban végül kiemelték, hogy ezek a problémák abban hasonlítanak egymásra, hogy mindegyikük egy-egy terület átminősítésével kezdődött. A képviselők nem azt állítják, hogy a múltban bárki is szándékosan olyan javaslatot terjesztett volna elő, illetve szavazott volna meg, amellyel a sárvári embereknek kárt kívánt okozni, ám látszik, hogy ezeknek a döntéseknek hosszútávon akár előre láthatatlan hatásai lehetnek. Eiveck, Szabó és Klimits végül a területek átminősítését bizalmi alapon szavazzák meg, lezárásként pedig hozzátették, hogy remélik, a közelmúltban elfogadott területátminősítési rendeletek nem fognak a jövőben hasonló problémákat okozni.

Annak ellenére, hogy a polgármester kikérte a képviselők véleményét, a város honlapján tegnap megjelent két határozat, amelyekben a polgármester már arról dönt, hogy a Vadkert melletti erdős területet közjóléti erdő övezetből intézményterületi övezetbe sorolta át, míg a hegyközségi temető 2,5 hektáros területét különleges intézményi övezetről, GÁ jelű általános övezetbe sorolta át. A dolog külön érdekessége, hogy

Kondora mindkét határozatot március 26-án írta alá, jóval azelőtt, hogy megkereste volna a képviselőket,

majd ezek a határozatok közel két hónappal később jelentek meg a város honlapján.

Szólj hozzá!

Kerékpáron is teljesítenek szolgálatot a szombathelyi rendőrök

A turisztikai szezon végéig lehet találkozni velük.

Illegális "Dacia Clubot" számolt fel a NAV Győr mellett

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy Győr melletti faluban tartott akció során tetten érték azt az illegálisan tevékenykedő autószerelőt, aki különös érdeklődést mutatott az illegális Dacia szoftverek és autódiagnosztikai eszközök iránt.

Telt ház lesz vasárnap a Forma-1 Magyar Nagydíjon

Ismét Herendi porcelánt kapnak a dobogósok.

Betartandó szabályok VISUMAX típusú lézeres szemműtét után

A VISUMAX típusú kétlézeres szemműtét az egyik legkorszerűbb látáskorrekciós eljárás, amely precízen formálja át a szaruhártyát, ezzel jelentős mértékben javítva a látás minőségét.

Nyaralás autóval? Így készítsünk fel az autót indulás előtt!

Megérkezett a nyár, sokan pedig már alig várják, hogy útra keljenek, és a megérdemelt pihenésüket élvezhessék. Rengetegen indulnak el nyaralni autóval, viszont sokan vannak, akik az autó felkészítése alatt csak a csomagok bepakolását értik. Pedig ennél lényegesen többről van szó. 

Az újraszámolás után is Karácsony Gergely maradt a főpolgármester

293 szavazattal kapott többet, mint Vitézy Dávid.

Környezetbarát és energiahatékony fűtés kondenzációs kazánnal

Ahogy távolodunk a szezontól, egyre kevésbé lesz központi kérdés, hogy milyen fűtési technológiával a tudunk leghatékonyabban meleget teremteni otthonunkban. Ilyenkor már a napsugarak kellemes hőfokot teremtenek a lakásban, így kisebb gondunk is nagyobb annál, hogy a fűtőtestek működését figyeljük. 

Hamis vagyonőri igazolvánnyal sefteltek Sárváron

De hát az éjjeliőr is megbukhat nappal.

Mentőautó karambolozott Szombathelyen

A Thököly utcában kell fennakadásra számítani.

Danka Lajos lett a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi szervezetének elnöke

Már a 2026-os választásokra készül a párt helyi sejtje.

Marvin Clark visszatért a Falcoba!

A kosárlabdázó egy éves szerződést írt alá.

Háztartási gépek vásárlása cégek számára: kisokos a garanciával kapcsolatban

Amennyiben cég számára vásárolunk háztartási berendezést, abban az esetben nem feledhetjük el, hogy ilyenkor nem érvényes a gyári garancia.

Rendszeresen verte párját egy szombathelyi férfi

Féltékenysége miatt a párját személyi szabadságában is gyakran korlátozta, nem engedte elmenni otthonról, megakadályozta, hogy a családjához elutazzon vagy orvosi ellátást vegyen igénybe.

LMP: kezdődhet az aláírásgyűjtés a kiemelt beruházások ellen

Ez nem pártügy, ez nemzeti ügy - hangsúlyozta Csárdi Antal, a párt parlamenti képviselője.

A hőség miatt a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki tizenkét vármegyére csütörtökre

Győr-Moson-Sopronban és Vasban másodfokú figyelmeztetés lesz érvényben.