Ez itt a Nagy Szombathelyi Jelöltbemutató, ők a körzetek képviselőjelöltjei (2. rész)

ugytudjuk.hu 2019-10-08 12:01:00
A 8-14. számú szombathelyi egyéni választókerületek jelöltjei.

A választási kampány végén járunk, ezért időszerűnek gondoltuk bemutatni az összes szombathelyi körzet összes képviselőjelöltjét.

Az első hét egyéni választó körzet jelöltjeit már bemutattuk, most következzenek a 8-14. számú körzetek jelöltjei.

Sajnos nem teljes a lista. Felvettük a kapcsolatot a jelölő szervezetekkel, ám a Fidesz-KDNP-től a kért határidőt több mint három héttel megtoldva, a mai napig sem kaptuk meg a képviselőjelöltek rövid bemutatkozóját és fotóját. Ha utólag pótolják, illetve az önállóan induló független jelölt jelentkezik, természetesen frissítjük anyagunkat. A bemutatkozókat továbbra is az ezittaz@ugytudjuk.hu címre várjuk.

8. egyéni választókörzet

Horváth Zoltán Lászó (független)

A képviselőjelöltről nincs információnk.

Lukács Dániel (Éljen Szombathely!)

Lukács Dánielnek hívnak, 26 éves vagyok, itt születtem Szombathelyen és ma is itt élek a Belvárosban, ahogy középiskolai éveimet is itt töltöttem a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium falai között. A Pécsi Tudományegyetemen kezdtem meg a biológia-földrajz középiskolai tanár szakot, jelenleg ötödik évemet végzem ugyanezen a szakon, itthon az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Akkreditált végzettséggel rendelkezem élménypedagógiai és különleges bánásmódú gyerekek élménypedagógiai nevelésében. Ebben a munkakörben, animátori és élménypedagógiai foglalkozásvezetőként nyaranta közel ezer hátrányos helyzetű gyereket táboroztatok a Balatonon, immár két éve.

Május óta az Éljen Szombathely! Egyesület felkérésére külsős bizottsági tagként dolgozom a szombathelyi önkormányzat Oktatási és Szociális bizottságában.

Fiatal koromra előnyként tekintek, mellyel új szemszögű meglátásokat tudok behozni a város önkormányzatának munkájába. Jól ismerem a Belvárost minden szépségével, értékeivel és problémáival együtt. Azért dolgozok, hogy viszonozhassam mindazt a sok jót a város lakóinak, amit én kaptam ezidáig.

Nagy András (Pro Savaria)

Nagy András vagyok, a Pro Savaria Egyesület képviselőjelöltje az önkormányzati választáson.

1959-ben születtem, öt gyermekem és hét unokám van. A Zalka Máté Katonai Főiskolán végeztem. A hivatásos katonai szolgálat után biztosítási- és ingatlan tanácsadással kezdtem foglalkozni. A Falco Kosárlabda Club alapító résztulajdonosa voltam. Tizennyolc éve a Szombathelyi Református Egyház gondnoka vagyok.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz-KDNP)

A képviselőjelöltről nem kaptunk bemutatkozót.

9. egyéni választókörzet

Kelemen Krisztián (Éljen Szombathely!)

2014 októbere óta vagyok a Joskar-Ola városrész önkormányzati képviselője. Úgy gondolom, hogy ezt a megtisztelő feladatot a legjobb tudásom szerint, a lakók érdekének megfelelően látom el.

Szombathelyen élek, itt végeztem az akkor még Berzsenyi Dániel Főiskolán, mint földrajz szakos tanár. Tovább képezve magam, elvégeztem több képzést is ingatlanszakmai és pénzügyi területen. A képviselői munkám mellett saját vállalkozásomban cégvezetőként dolgozom az egyik multinacionális pénzügyi szolgáltató cég partnereként. Feleségemmel két szép gyermekünk van. Kislányunk, Kata hat éves, szeptemberben kezdte az első osztályt. Kisfiúnk, Alex kilencéves, negyedik osztályos, kitűnő tanuló.

A családom és a választópolgárok támogatása erősít abban, hogy tovább folytassam az utak, járdák, játszóterek felújítását a Joskar-Ola városrészen.

Polgár Lívia (Fidesz-KDNP)

A képviselőjelöltről nem kaptunk bemutatkozót.

Szalai Bálint (Pros Savaria)

Szalai Bálint vagyok, a Pro Savaria Egyesület képviselőjelöltjeként indulok a 9. számú választókerületben. Szombathelyen születtem, gyermekkorom óta a Joskar-Ola lakótelepen élek.

A Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskolában tanultam, majd érettségi után megszereztem az informatikai hálózattelepítő és üzemeltető technikusi képesítést. Ezt követően német nyelvvizsgát tettem.

2014 októbere óta a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság tagjaként dolgozom a lakótelepért. Ez év januárja óta a VASIVÍZ Zrt. igazgatóságának tagjaként dolgozom. Kiemelt figyelmet fordítok a környezetvédelemre, és legnagyobb természeti kincsünk, az ivóvíz ésszerű használatára.

10. egyéni választókörzet

Ferenczy Balázs (Pro Savaria)

Ferenczy Balázs vagyok, a Pro Savaria Egyesület képviselőjelöltje. 1981-ben Szombathelyen születtem, jelenleg is itt élek feleségemmel és 11 hónapos kisfiammal.

Az érettségit követően magasépítő technikusként Szombathelyen és Zalaegerszegen végeztem, közgazdász diplomámat pedig szülővárosomban szereztem.

Lokálpatrióta gondolkodású szombathelyi polgár vagyok, aki a családjával leendő belvárosi lakosként képzeli el a jövőjét. Több mint egy évtized szombathelyi közigazgatásban szerzett tapasztalat alapján úgy gondolom, kell, lehet és van is mit tenni Szombathely fejlődéséért. 2015 óta saját vállalkozást építek, mellyel sok új tapasztalatot szereztem.

Nagy Donát (Éljen Szombathely!)

Rengeteg dolgot kaptam szülővárosomtól, most azért szeretnék dolgozni, hogy minél többet adhassak vissza Szombathelynek!

Itt születtem és itt is nőttem fel. Ez a város az otthonom, jóformán minden pontjához kötődik személyes élményem, ám szombathelyiként azonban elszomorít az, amikor hanyagságot, nemtörődömséget, vagy egyszerű hozzá nem értést látok a településen. Képviselőjelöltként feladatomnak érzem, hogy én legyek az itt élők két keze, és egyben a szombathelyiek szócsöve is. Megannyi remek ötlete van minden választópolgárnak, amik azonban nem jutnak el a megfelelő emberekhez, így nem is valósulnak meg.

Egy modern, élhető, európai város mindannyiunk közös érdeke! És ezért megéri dolgozni; együtt, közösen!

Sátory Károly (Fidesz-KDNP)

A képviselőjelöltről nem kaptunk bemutatkozót.

 

11. egyéni választókörzet

Gömböcz Zoltán (Éljen Szombathely!)

Szombathelyen születtem, jelenleg is itt élek, 28 éves vagyok. Gyermekkoromat és iskolás éveimet Szombathelyen az Egyházmegyei Óvoda, a Püspöki Általános Iskola és a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjaként töltöttem. 2016-ban szereztem mechatronikai mérnöki végzettséget majd 2017-ben közgazdász oklevelet. Jelenleg pénzügy mesterszakon folytatom tanulmányaimat. Érdekel az automatizálás és a robotika közgazdasági és politikai hatása, szerepe.

Az iLex Systems Zrt. díjnyerteseként és együttműködő partnereként megismertem egy intelligens jogi szolgáltató rendszert és elköteleződtem a jövő technológiáinak fejlesztése, kutatása és a társadalmi felelősségvállalás iránt. Csatlakoztam a Momentum Mozgalomhoz, a Szombathelyi Helyi Szervezetének alelnöke- és képviselőjelöltjeként megszerzett tudásomat szeretném a társadalom javára fordítani.

Jelenleg folyamatmérnökként a feladatom a folyamatok fejlesztése, felügyelete. Egyéni vállalkozóként veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadóként dolgozom, segítve a vállalkozásokat biztonságunk és környezetünk megóvásában.

Dr. Kecskés László (Fidesz-KDNP)

A képviselőjelöltről nem kaptunk bemutatkozót.

Molnár Miklós (Pro Savaria)

Molnár Miklós vagyok, a Pro Savaria Egyesület jelöltjeként indulok az önkormányzati választáson a 11. számú körzetben.

Vas megyéből, Hosszúperesztegről származom. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem diplomát. Majd hazajöttem, és a Styl Ruhagyárban kezdtem dolgozni. Tizenöt évig voltam cégvezető. Ezt követően saját vállalkozásokat alapítottam.

Három gyermek büszke édesapja vagyok. 2002 óta vagyok városi képviselő; az utolsó kilenc évben a város költségvetéséért és gazdaságfejlesztéséért felelős alpolgármesterként dolgoztam. Képviselőként és alpolgármesterként is mindig a szakmaiságot képviseltem, számomra a városi érdekek mindig felülírják a politikai érdekeket.

Az előző választáson kitűzött céljaimat, az Önnek tett ígéretemet, a gazdaság további fejlesztését, a város biztonságos működéséhez szükséges pénzügyi alapok megteremtését betartottam. Alpolgármesteri munkámat még az ellenfelek is elismerik.

12. egyéni választókörzet

Ágh Ernő (Fidesz-KDNP)

A képviselőjelöltről nem kaptunk bemutatkozót.

Gálffy Áron (Éljen Szombathely!)

Szombathelyen születtem, azóta is itt élek és dolgozom. Az általános iskola után a Bolyaiban érettségiztem, majd az akkor még létező Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi- és Honvédtisztképző karán szereztem a diplomám biztonság- és védelempolitika szakon. Szakmai gyakorlataimat a Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságánál, illetve az egyetem Magasabb Tanfolyami Parancsnoksága által szervezett Vezérkari tanfolyam zárógyakorlatán szereztem. Angolból felső, németből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.

Több mint 5 évig dolgoztam az ORFK helyi szervénél civil középvezetőként, jelenleg egy helyi kereskedelemmel foglalkozó családi vállalkozásban tevékenykedem. Az önkormányzati munkában az Éljen Szombathely! Egyesület delegáltjaként veszek részt az Önkormányzat Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottságában.

Németh László (Pro Savaria)

Szombathelyen születtem és jelenleg is itt élek. Két lányom és két pici unokám van. Másfél évesen sajnos elvesztettem hallásomat, azonban ez nem gátolt meg abban, hogy sikeresen diplomát szerezzek az Eszterházy Károly Egyetemen, sportszervező szakon.

18 éven keresztül dolgoztam sportvezetőként, 2014 óta pedig az önkormányzat Oktatási és Szociális Bizottságának is tagja vagyok. Fogyatékkal élőként megtisztelő lenne számomra, ha képviselhetném a körzetben élő választópolgárokat, és egyúttal példát mutathatnék sorstársaimnak.

13. egyéni választókörzet

Horváth Csaba (Fidesz-KDNP)

A képviselőjelöltről nem kaptunk bemutatkozót.

Issovits Kovács István (Pro Savaria)

Issovits Kovács István vagyok, a Pro Savaria Egyesület képviselőjelöltjeként indulok a 13. választókerületben. 1957-ben születtem Körmenden, Szombathelyen 1992 óta élek párommal.

Jelenleg a SZOVA Zrt. út- és balesetügyelet vezetőjeként dolgozom. Munkám során folyamatosan látom és tapasztalom azokat a hiányosságokat, melyek nehezítik, sőt rosszabb esetben balesetveszélyessé teszik mindennapi közlekedésünket. 2014 októbere óta Szombathely Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Bizottságának külső szakértőjeként dolgozom városunkért. Idén januártól a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság tagja lettem. A munkám során megismert közlekedési problémákat bizottsági ülésen folyamatosan hangoztattam, több javaslatomat is elfogadta a bizottság.

Megtisztelő volt számomra a Pro Savaria Egyesület felkérése, azt gondolom, hogy ez az a szervezet, mely egy új irányt adhat városunknak azért, hogy újra élhető, biztonságos és zöld környezetben tölthessük mindennapjainkat.

Németh Ákos (Éljen Szombathely!)

Szombathelyen születtem, 39 éves vagyok, nős, egy 11 éves kislány boldog édesapja. Gyermekkorom óta a Százhold városrészen lakom, ezért jól ismerem a körzet és az itt élők problémáit. Műszaki számítástechnikai technikus végzettségemet a Gépipari Informatikai és Műszaki Szakközépiskolában szereztem. Az iskola elvégzése után több helyi multinál is dolgoztam. Jelenleg egy budapesti cég alkalmazásában állok, mint bankautomata szerviztechnikus, immár 13 éve.

Elnöke és aktív tagja vagyok a Százholdért Civil Társaságnak, akikkel több kisebb-nagyobb akcióval próbáljuk elősegíteni a kerület fejlődését, és akiket képviselve részt veszek a KISZ Lakótelepi Napokon, illetve a Dési Huber István Általános Iskola hagyományos karácsonyi, ünnepi, jótékonysági rendezvényén.

Legfontosabb feladataimnak a körzet útjainak, járdáinak további felújítását, a közbiztonság és a parkolók számának növelését, a Százhold városrész kertvárosi jellegének megőrzését tekintem.

14. egyéni választókörzet

Kiss Norbert Lászlóné (Pro Savaria)

Kiss Norbertné Tuba Mónika vagyok, az önkormányzati választáson a Pro Savaria Egyesület képviselőjelöltjeként, a 14. választókerületben indulok.

Szombathelyen születtem, férjnél vagyok, három fiam közül kettő a Semmelweis Egyetem hallgatója, a legkisebb pedig kisgimnazista a Bolyai nyolcosztályos gimnáziumában. Nagyszüleim szőlősiek, férjem családja évtizedek óta itt él, én 1997 óta lakom a Rumi úton. A Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségiztem, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán oktatásszervező, művelődésszervező és PR-menedzser szakon diplomáztam.

Saját vállalkozásunkban dolgozom, és mellette számos társadalmi feladatot is vállalok. Négy éve a Bolyais Szülők Egyesületének elnökeként tevékenykedem, korábban a szentkirályi iskola szülői közösségével vettem ki részemet az iskola felújításából, a rászorulók segítéséből, a közösséget összetartó rendezvények szervezéséből, de így volt ez már a szentkirályiak óvodájában is.

Hiszek az egyszerű, civil emberek alkotta közösségek erejében, mely, ha mentes minden negatív érzelemtől, más emberek bántásától, képes arra, hogy összefogással elérje az általa kitűzött célokat.

Rettegi Attila (Fidesz-KDNP)

A képviselőjelöltről nem kaptunk bemutatkozót.

Tóth Kálmán (Éljen Szombathely!)

Nagyon sok feladatot megoldottunk, rengeteget küzdöttünk az elmúlt öt évben, de folytatnunk kell a megkezdett munkát! A Déli Városrész felzárkóztatása embert próbáló feladat, de együtt eddig is szép sikereket értünk el. 2014 óta, amióta képviselőjük vagyok, a környéken több kilométernyi járda épült. Büszke vagyok rá, hogy a gyerekek is jobban érezhetik magukat, hiszen – több képviselőtársam segítségével - város legszebb óvodájává fejlesztettük a Játéksziget Óvodát.

Számomra mindig is fontos volt a személyes kapcsolat az emberekkel. Az Egyházközséggel és a Polgári Körrel közösen létrehoztuk Szentkirály új jelképét, Szent István bronzszobrát. Ám sokkal több feladat áll még előttünk, mint amennyi megoldódott! Ígérem, továbbra is „gondnoka” leszek a területnek!

Megjegyzés: a beküldött bemutatkozókat terjedelmi okokból, valamint az egyenlő esélyek miatt megrövidítettük, továbbá ugyanezért a jelölteket körzetenként ábécé sorrendben mutattuk be.

Szólj hozzá!

Biztonsági tasakkal bővültek a szombathelyi defibrillátorok

Mától sebészi szájmaszk és egy pár gumikesztyű is van az életmentő eszközök mellett.

Szeptembertől Kína is elkezd UFO-k után kutatni

A nemzetközi tudóstársadalom is használhatja a Mennyország Szemének hívott rádióteleszkópot.

Sárgaszakállas makiikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban

Nem annyira cukik, mint a bébilajhárok, de azért na.

LMP: a Hell csoport tatai szállodája nem szolgálná a város érdekeit

Közvetlenül az Öreg-tó partján építenék fel.

Július 19-én lesz a Forma-1-es Magyar Nagydíj

Már csak egy hónapot kell várni, hogy elrajtoljon az idény.

Ide vihetik a lomokat a marcalvárosiak szombaton

A GYHG Nonprofit Kft. kihelyezett hulladékgyűjtő pontot üzemeltet 2020. június 6-án az Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán.

Donald Trump a hadsereget is bevetné a tüntetők ellen

Több amerikai nagyvárosában napok óta zajlanak tiltakozások.

Megszületett Mia, Szófia és Jankó

Szombathelyi anyakönyvi hírek.

Rengett a föld Győr-Moson-Sopron megyében

A földmozgás ereje 2,3 volt a Richter-féle skálán.

Jó sok katonát fogunk kiképezni

Jönnek a honvédközépiskolák.

Sokkal jobb idő lesz, mint tegnap volt

Ma már melegünk lesz a pulóverben.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal szerdán a Parlament

Háromnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés ezen a héten.

van még itt cikk a témában:

Holttestet találtak a szombathelyi Joskar-Ola lakótelepen

Egyelőre nem tudni, hogy öngyilkosság történt-e.

Új gyermek, és felnőtt háziorvosa lesz Szombathelynek

Eggyel kevesebb lesz a betöltetlen gyermekháziorvosi praxis a városban.