Hónapokig futottak a pénzük után a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ bővítésén dolgozó alvállalkozók

Farkas Bazsi 2022-12-16 17:59:00
Aztán, ahogy elkezdtünk foglalkozni az üggyel, hirtelen megérkeztek az utalások.

Furcsa dolgokat tud produkálni az élet. Előfordul, hogy egy újságíró hétfőn nekiáll nyomozni egy ügyben, péntekre pedig kiegyenlítenek olyan tartozásokat, amik előtte hónapokig lógtak a levegőben. A most következő történet is egy ilyen sztori, 30 millió forint megkerüléséről.

Az evangélikus egyházzal kötött megállapodás alapján több mint félmilliárd forintot adott a szombathelyi önkormányzat a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnak azért, hogy a városi idősellátás színvonalát növelje és a gondozásra szorulók méltó körülmények közé kerüljenek - írta a központ II. ütemének átadásakor, december elején a szombathely.hu.

A központ bővítésének költségeit több szereplő állta. Így a szombathelyi önkormányzat, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány, valamint a FALCO Zrt.

A kivitelezést a budapesti OTS Projekt Kft. kapta meg. 

Hogy miért egy budapesti cég lett meghívva a kivitelezésre (amelynek mi sem weboldalát, sem Facebook-oldalát nem találtuk, de még az Opten cégnyilvántartóban szereplő email címről is visszajött a küldött levél, mivel az nem él) arra a Központ azt a választ adta megkeresésünkre, hogy a cég több sikeres egyházi projekt megvalósításában vett részt alvállalkozóként, illetve a későbbiekben fővállalkozóként a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben. Egyik ilyen munkájukról referencia levelet is csatolt a Diakóniai Központ vezetője.

Fotó: Farkas Bazsi

Opten cégnyilvántartó adatai szerint 2022 májusában hivatalbóli törlés megindítását jegyezték be a cégre. 2021-ben - szintén az Opten adatai szerint - 4 alkalommal jegyeztek be az OTS Projekt kft.-re bírósági végrehajtást. 

Megkérdeztük a Központot, hogy tudomásuk volt-e erről?

Igen tudtunk róla, az OTS Projekt Kft. beszámolója feladattorlódás miatt később került benyújtásra, mivel a cég könyvelője ekkor hozta világra a kisbabáját.

A projektmenedzsment és a közbeszerzők körültekintően ellenőrizték az ajánlattételre majdan felkérendő cégeket. Megnézték a bejegyzéseket, kikérték a Céginformáció.hu Kft-től az adatokat, illetve a kérdéses ügyekben tájékozódtak az OTS Projekt Kft-nél. A kért adatszolgáltatásokat a cég megküldte. Az érintett ügyek adminisztratív hibákból, tévedésből eredtek, szándékos károkozás vagy annak kísérlete nem merült fel, megnyugtatóan lezárultak, így nem tartottuk aggályosnak az ajánlattételre való felkérésüket - kaptuk a választ a Központból.

Ez egybecseng azzal a válasszal, amit az OTS Projekt Kft. ügyvezetője küldött meg nekünk:

Feladattorlódás miatt késve került benyújtásra a beszámolónk - válaszolták a törlés megindítására.

Figyelmetlenség miatt, van hova fejlődnünk - ezt pedig a végrehajtások bejegyzésére. 

Ki nem fizetett számlák

A napokban kereste meg szerkesztőségünket, több olyan alvállalkozó, aki a központ bővítésén dolgozott. Azt panaszolták, hogy nem fizette ki őket a fővállalkozó OTS Projekt. 

A héten 5 vállalkozóval beszéltük, akik arról tájékoztattak minket, hogy futnak a pénzük után. Elmondásuk szerint összesen 30 millió forintos nagyságrendű a ki nem egyenlített munka összege.

A hét közbeni állapotok szerint:

10 millió forintot meghaladó összeggel tartoztak egy épületgépész cégnek.
6 millió forintot várt két meleg burkolást végző cég.
5 millió forinttal tartoztak a villanyszerelőknek.
4 millió forint volt a bádogosok felé a kifizetetlen számla.
3 millió forint a gipszkartonos költsége, amit nem fizetett ki a fővállalkozó időben.

A különböző cégek különböző helyzetben voltak a fővállalkozóval. Volt több olyan alvállalkozó, aki szeptember 3. lejárati dátummal állított ki számlát, azonban nem kapta meg időben a pénzét. Megkeresésünkkor több, mint 3 hónapja tól voltak a határidőn. Itt már ügyvédi felszólítás küldtek az OTS Projektnek.

Van több olyan vállalkozó, aki teljesítési igazolást sem kapott, hiába végezte el a munkát. Pedig azt, hogy az építkezés készen van, és a kiviteli munkák elkészültek, a megrendelő Diakóniai Központ sem vitatja.

Szerződéses jogviszonyban a fővállalkozóval állunk, mivel az építés szemmel láthatóan befejeződött, az átadás-átvétel megtörtént, a használatbavételi engedélyt megkaptuk, kifizettük a számláját - írta a központ vezetője, Szabó Miklós, amikor azt kérdeztük, hogy miként tekinthették elkészültnek az építkezést és fizethették ki a fővállalkozót úgy, hogy nyitott e-naplók vannak jelenleg is.

A rendszer ugyanis úgy működik, hogy egy ilyen volumenű beruházásnál építési naplót nyitnak online. Ide meghívást kapnak az alvállalkozók, akik mindent jegyzetelnek. Mikor kezdék a munkát, mely napokon dolgoztak, mikor milyen részfolyamatot végeztek, milyen anyagot építettek be, és így tovább. Amikor az alvállalkozó végez a munkával azt is jelzi a naplóban. Kiállítja a számlát, teljesítési igazolást kap, majd ha a kifizetés is megtörtént a naplóját lezárja.

A kivitelezés folyamán az összes alvállalkozó a napló lezárásával kell, hogy jelezze, végeztek a munkával. Amíg nyitott napló van, addig az építkezés nem tekinthető lezártnak, az építési terület munkaterület, így az átadás-átvétel sem történhet meg. 

Itt jön a képbe a műszaki ellenőr.

A megrendelőnek ugyanis nem kötelessége, hogy értsen az építési szabályokhoz, ezért a műszaki ellenőr felel.

Használatbavételi engedélyt kapott egy építési terület

A kérdés pedig az, hogy ha több építési napló jelenleg is nyitva volt, akkor hogyan történhetett meg az átadás-átvétel és a fővállalkozó az OTS Projekt Kft. kifizetése. Ez pedig egészen biztosan megtörtént, ezt Szabó Miklós írásban adott válaszából derült ki.

Hogy tisztán lássunk, telefonon hívtuk fel Pfliegler Attilát, az építkezés műszaki ellenőrét. Amikor Pflieglernek elmondtuk, hogy miért keressük nem túl kedves stílusban adta tudtunkra, hogy nyilatkozni nem akar, majd letette a telefont.

Az egészen biztos, hogy a tartozás tényét mind a fővállalkozó OTS Projekt Kft., mind pedig a Diakóniai Központ vezetője elismerte szerkesztőségünknek írásban:

Igen, hozzánk is eljutottak ezek az információk. Projektmenedzserünket bíztam meg, hogy folyamatában informálódjon ezen ügyekben.

Az OTS Projekt Kft ügyvezetője Pintér Imre az alábbi tájékoztatást adta:

Három céggel van nézeteltérése.

A villanyszerelő céggel kapcsolatban úgy tájékoztatták lapunkat, hogy itt ütemezett kifizetésről van szó így a végszámla még nem került kiállításra.

A másik két cég pedig a burkolást végezte. Itt megromlott viszonyról számolt be Szabó Miklós, aki azt írta, hogy a vállalkozók összeférhetetlenek voltak, ígyközös megegyezéssel szerződést bontottak velük.

Az alvállalkozókkal kapcsolatos történésekért pro és kontra a fővállalkozó felel, ideértve a nem vagy a nem időben történt teljesítésekkel kapcsolatos problémák megoldását is - emelte ki egy másik levelünkre küldött válaszában.

Pintér Imre, az OTS Projekt Kft. ügyvezetőjét telefonon nem, emailben viszont elértük. Szintén elismerte a tartozás tényét:

Elszámolási vitánk valóban van a teljesítésekkel kapcsolatban a mennyiségeket, a határidőket, illetve az összegszerűséget illetően, mely természetesen nem érinti a megbízónkat a SZEDIK-et.  Az elszámolási vitáról részleteket - a folyamatban lévő tárgyalásokra tekintettel - nem kívánunk Önnel megosztani.

A kérdés ismételten felmerül: Hogyan lehetett meg az átadás-átvétel akkor, amikor elismert tartozások vannak, az építési naplók nincsenek lezárva, ezért a terület továbbra is munkaterület, tehát az építkezés nem fejeződött be? Itt emelénk ki ismét, hogy nem a teljes, 4 ütemre bontott építezésről, hanem csakis a II. üzemről beszélünk.

Fotó: Farkas Bazsi

Majd ekkor, majd akkor, majd kölcsönből

Ahogy azt fentebb írtuk, a burkoló cégről úgy nyilatkozott a megrendelő, hogy összeférhetetlenség miatt bontottak velük szerződést.

A cég azonban teljesen mást állít, méghozzá azt, hogy az építkezés csúszásban volt, augusztus végén már nagy kapkodás volt a határidő miatt. Amikor ők dolgozni akartak folyamatos volt a járkálás, padlót pedig úgy nem lehet fektetni, hogy rendre átjárnak a munkaterületen, ezért ők vonultak le a helyszínről.

A többi alvállalkozóval történt beszélgetésünk során ők szintén ezt erősítették meg.

A villanyszerelő cég vezetője szintén mást állított, mint a megrendelő. Itt azt mondták nekünk, hogy nem történt meg feléjük a kifizetés.

A cégvezetők pedig folyamatosan hitegetve voltak. Szinte minden érintett arról számolt be, hogy hónapok óta várják a pénzüket. Az OTS Projekt Kft. 100% tulajdonosa és egyben ügyvezetője, Pintér Imre pedig vagy elérhetetlen - mi sem tudtuk telefonon elérni tárcsázás után a vonal egy csengés után kisípolt - vagy folyton újabb és újabb határidőket mond: Majd hétfőn, majd a hét második felében, most pénteken nem tudta elintézni, majd jövő héten, és így tovább.

Volt olyan alvállalkozó, akinek azt mondta, hogy hamarosan megérkezik a banki kölcsöne, abból fogja kifizetni. Mást azzal biztatott, hogy rövidesen újabb nagy volumenű építkezés előlegét kapja meg, abból fogja rendezni a fennálló tartozást.

Legutóbbi, maga által szabott határidőnek a mai napot jelölte meg. Hamarosan ki is térünk rá, hogy sikerült-e a elutalni a számálák összegét.

Információnk szerint a problémás alvállalkozói e-naplókat az arra kötelezettek nem vezették, formailag azok alapján a területen munkát nem végeztek.

Részünkről az ügyet lezártnak tekintjük - írta legutóbbi levelünkre válaszolva Szabó Miklós, a Diakóniai Központ vezetője. 

Csakhogy ha az alvállalkozók a munkát nem végezték volna el, akkor nem lenne burkolat, tűzjelző, épület gépészet, gipszkarton vagy éppen bádog. A vállalkozók egészen biztosan nem fogják ennyiben hagyni a dolgot, többen is azt mondták, hogy ügyvédi felszólítással folytatják, sőt olyan is volt, aki büntetőfeljelentést helyezett kilátásba.

A pénzt ugyanis Pintér Imre, az OTS Projekt Kft. ügyvezetője az építésért megkapta, így adja magát a végső kérdés: Miért nem fizette ki belőle a neki dolgozó alvállalkozókat? 

Aztán jött a péntek délután

Ahogy azt a bevezetőben is írtuk furcsa dolgokat produkál az élet. Péntek délután, cikkünk megjelenése előtt körbetelefonáltuk az alvállalkozókat. Alig néhány perccel négy óra előtt, szinte mindenki megkapta az elmaradt pénzét. 

A villanyszerelők a teljes összeget.
A festő a tartozás nagy részét.
A gépész a tartozás nagy részét.
A bádogos a teljes elmaradt összeget.
A két burkoló cégből egyiküknél sem történt utalás.

A vállalkozók ígéretként azt kapták, hogy ahol maradt tartozás ott azt hétfőn rendezik.

Csak, hogy időrendbe tegyük a dolgokat:

Szeptember eleji fizetési határidővel a vállalkozók kiállítják a számlát.

A múlt héten a cégvezetők megkeresik szerkesztőségünket, hogy hónapok óta nem kapják meg a pénzüket, csak hitegetik őket.

Hétfőn levelet írunk a Diakóniai Központnak, és az OTS Projektnek is, az elmaradt fizetések ügyében.
Kedden választ kapunk az OTS Projekt Kft.-től.
Szerdán választ kapunk a Központtól.
Csütörtökön második levelünkre is befut a Központ válasza.
Pénteken délután elutalják a vállalkozók pénzét.

Mivel egyházi beruházásról van szó, ez csakis a közelgő karácsony csodája lehetett. 

Pintér Imrével telefonon, azóta sem tudtunk beszélni.

Szólj hozzá!

Kerékpáron is teljesítenek szolgálatot a szombathelyi rendőrök

A turisztikai szezon végéig lehet találkozni velük.

Illegális "Dacia Clubot" számolt fel a NAV Győr mellett

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy Győr melletti faluban tartott akció során tetten érték azt az illegálisan tevékenykedő autószerelőt, aki különös érdeklődést mutatott az illegális Dacia szoftverek és autódiagnosztikai eszközök iránt.

Telt ház lesz vasárnap a Forma-1 Magyar Nagydíjon

Ismét Herendi porcelánt kapnak a dobogósok.

Betartandó szabályok VISUMAX típusú lézeres szemműtét után

A VISUMAX típusú kétlézeres szemműtét az egyik legkorszerűbb látáskorrekciós eljárás, amely precízen formálja át a szaruhártyát, ezzel jelentős mértékben javítva a látás minőségét.

Nyaralás autóval? Így készítsünk fel az autót indulás előtt!

Megérkezett a nyár, sokan pedig már alig várják, hogy útra keljenek, és a megérdemelt pihenésüket élvezhessék. Rengetegen indulnak el nyaralni autóval, viszont sokan vannak, akik az autó felkészítése alatt csak a csomagok bepakolását értik. Pedig ennél lényegesen többről van szó. 

Az újraszámolás után is Karácsony Gergely maradt a főpolgármester

293 szavazattal kapott többet, mint Vitézy Dávid.

Környezetbarát és energiahatékony fűtés kondenzációs kazánnal

Ahogy távolodunk a szezontól, egyre kevésbé lesz központi kérdés, hogy milyen fűtési technológiával a tudunk leghatékonyabban meleget teremteni otthonunkban. Ilyenkor már a napsugarak kellemes hőfokot teremtenek a lakásban, így kisebb gondunk is nagyobb annál, hogy a fűtőtestek működését figyeljük. 

Hamis vagyonőri igazolvánnyal sefteltek Sárváron

De hát az éjjeliőr is megbukhat nappal.

Mentőautó karambolozott Szombathelyen

A Thököly utcában kell fennakadásra számítani.

Danka Lajos lett a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi szervezetének elnöke

Már a 2026-os választásokra készül a párt helyi sejtje.

Marvin Clark visszatért a Falcoba!

A kosárlabdázó egy éves szerződést írt alá.

Háztartási gépek vásárlása cégek számára: kisokos a garanciával kapcsolatban

Amennyiben cég számára vásárolunk háztartási berendezést, abban az esetben nem feledhetjük el, hogy ilyenkor nem érvényes a gyári garancia.

Rendszeresen verte párját egy szombathelyi férfi

Féltékenysége miatt a párját személyi szabadságában is gyakran korlátozta, nem engedte elmenni otthonról, megakadályozta, hogy a családjához elutazzon vagy orvosi ellátást vegyen igénybe.

LMP: kezdődhet az aláírásgyűjtés a kiemelt beruházások ellen

Ez nem pártügy, ez nemzeti ügy - hangsúlyozta Csárdi Antal, a párt parlamenti képviselője.

A hőség miatt a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki tizenkét vármegyére csütörtökre

Győr-Moson-Sopronban és Vasban másodfokú figyelmeztetés lesz érvényben.