Nyílt levélben mondják el Szombathely háziorvosai azt, hogy teljesen megfelel a szándékaiknak az önkormányzat által felállított oltópont

Fehér Buda 2021-03-14 10:04:17
Szerintük a megyeszékhely háziorvosi rendelői tömeges oltásra alkalmatlanok.

Nyílt levelet írtak Szombathely Megyei Jogú város háziorvosai, amelyben kijelentik, hogy a megyeszékhelyen létrehozott oltópont teljesen megegyezik a szándékaikkal. A levelet a továbbiakban változtatás nélkül közöljük:

Szombathely Megyei Jogú város háziorvosainak nyílt levele 

Melyben állítjuk és bizonyítjuk, hogy szándékainkkal teljes mértékben megegyezik az a törekvés, mely szerint a város közintézményeiben kialakítandó oltópontokon valósuljon meg minél több szombathelyi lakos Covid-19 elleni védőoltása. Háziorvosi rendelőink tömeges oltásra alkalmatlanok. Ennek okait a 2021.02.15-én kelt, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a Megyei Oltási Munkacsoportnak címzett levelünkben részletesen megírtuk, majd a 2021.02.25-én lezajlott egyeztető tárgyaláson szóban is kifejtettük.

Szakmai elkötelezettségünk, hivatástudatunk és meggyőződésünk arra kötelez, hogy a város által biztosított, berendezett, és csak a tisztifőorvos általi jóváhagyásra váró oltóközpontok megnyitását kérjük. A Szombathely város vezetése által kialakított helyszínek lehetőséget adnak arra, hogy a járványügyi szabályokat szigorúan betartva, zsúfoltság kialakulása nélkül, a rendelői ellátásra érkező betegektől térben és időben is elkülönítve olthassunk, a leggyorsabb ütemben, ahogy azt a rendelkezésünkre bocsátott vakcinák mennyisége lehetővé teszi.

 E lehetőség mielőbbi biztosítása valamennyi felelősséggel gondolkodó döntéshozónak kiemelt és közös érdeke kell legyen, hátráltatása ellentétes az állampolgárok egészségéért való felelősségvállalás elvével!

Szombathely, 2021. 03. 14. 

Szombathely MJV felnőtt háziorvosainak kollegiális vezető háziorvosai:

dr.Legli Veronika                   dr.Haklits Györgyi                  dr.Kis Gergely

 

A háziorvosok mellékletben eljuttatták a szerkesztőségünkhöz azt a levelet is, amelyet még február 15-én a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a Megyei Oltási Munkacsoportnak is elküldtek. A továbbiakban ezt is változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!
Tisztelt Megyei Oltási Munkacsoport!

Szombathely város felnőtt háziorvosainak képviseletében, kollegiális vezetőkként fordulunk Önökhöz a közelmúltban megkezdődött lakossági védőoltások ügyében. Mivel a kormányhivataltól a polgármestereken keresztül azt az információt kaptuk, hogy az oltást szervező kormányhivatal és a háziorvosok közötti kommunikáció „nem zökkenőmentes”, ezért az egyedi megkeresések helyett a szombathelyi háziorvosok összességének véleményét és javaslatait összegyűjtve közös gondolkodásra, párbeszédre hívjuk Önöket. Ha lehetségesnek látják, a személyes egyeztetésre is készen állunk.

A lakossági védőoltások „ütemezett szakaszának” eddigi tapasztalatai :

  • Az indulás nagyon zűrzavaros és stresszes volt mindenki számára. Ennek okait jelenleg nem érdemes kibontani.
  • A második körtől az oltási értesítések és a vakcinák praxisokba való eljuttatása gördülékenyebbé vált.
  • Az oltások beadására kijelölt idő a szervezési nehézségek miatt sokszor túl rövid (2 nap) számunkra, bár értjük, hogy a vakcinák mielőbbi felhasználása fontos törekvés.
  • A betegeink örülnek az oltásnak, a többség azonnal „oltakozna”, emiatt azonban nagyon sok az oltás iránt érdeklődő lakossági telefon. Sajnos a médiahírek szebb képet festenek a háziorvosi praxisok oltási lehetőségeiről és a háziorvos hatásköréről, mint a valóság.

A kormányzat oltási tervének megismerése és a szombathelyi háziorvosi praxisok infrastruktúrájának és humánerőforrás lehetőségeinek áttekintése, valamint a kollégák véleményei alapján az alábbi  megállapítások ra jutottunk. Ezek jellemzően a Szombathelyhez hasonló nagyvárosok problémái.

1. A rendelőegységekbe koncentrált háziorvosi praxisok alkalmatlanok mind az „ütemezett szakasz” praxisonkénti 20 beteg/nap, mind a „tömeges szakasz” 50 beteg/nap beoltására. Egy oltópont nem csak attól oltópont, hogy ÁNTSZ működési engedéllyel rendelkező praxis működik benne, és annak van rendelője. A 2 személyes (háziorvos + körzeti ápoló) praxisok közös rendelőegységekben való működése
miatt -főleg, ha váltott műszakban 2 háziorvos rendel egy közös rendelőben- a védőoltások megszervezése és végrehajtása nem oldható meg. Vagy azért, mert nincs oltásra alkalmas helyiség és idő, vagy azért, mert a szűkös várótermi kapacitás elégtelen az oltásra érkezők + megfigyelés alatt álló oltottak + párhuzamosan más praxisok rendelésére érkezők elhelyezésére, biztonságos távolságtartására.

2. A háziorvosi praxisok elsődleges feladata a hozzájuk bejelentkezett lakosok alapellátási szintű egészségügyi ellátása. A kórházi és szakrendelői kapacitások beszűkítése miatt a járvány előtti időszakhoz képest jelentősen megnövekedett az alapellátás igénybevétele. Napi 50-70 beteg személyes vagy telemedicinális ellátása történik, közben naponta közel 100 telefonos és 30-40 e-mailben történő megkeresést kell kezelni (diszpécserrel rendelkező rendelőegységekben a telefonok száma praxisonként 40-50-re csökkenthető).

3. Az elmúlt 1 évben a fenti alapfeladatokhoz nagyon sok plusz feladat társult. Járványügyi feladatokat kell végeznünk, fogadjuk a koronavírus fertőzésre gyanús betegek telefonjait, ellátjuk őket járványügyi és kezelési utasításokkal, intézzük a táppénzüket, megigényeljük az OMSZ-nál a tesztelésüket, jelentjük az esetet a Népegészségügyi Intézetnek és az OSZIR-nak (Országos Járványügyi Szakrendszer), fogadjuk a kormányhivatal járványügyi határozatait, figyeljük a tesztelések eredményét. Az igazolt covid-19 betegek állapotát folyamatosan követjük (ehhez otthoni használatra alkalmas pulzoximétereket, írásos tájékoztató és légzőtorna dokumentumokat juttatunk el hozzájuk), döntünk az esetleges kórházi beutalásukról. Ezek mind nagyon felelősségteljes, időigényes és jelentős adminisztrációs
teherrel járó feladatok.

Közben továbbra is folynak a népegészségügyi célú szűrővizsgálatok, még a vastagbél szűrések is, miközben a kiszűrt, „nem negatív” betegek számára nem tudjuk megszervezni a tisztázó vastagbél tükrözéses vizsgálatokat.

A fentiek mellett folyamatosan kapjuk az új és kötelező feladatokat, mint a közigazgatás felé való elektronikus halottvizsgálati bizonyítványok és gépjárművezetői egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
elektronikus feltöltése, ehhez különböző alkalmazások használata. A legnagyobb munkateher kellős közepén az alapellátás teljes strukturális átalakítása zajlik, nem egészen 2 hetünk van rá, hogy felkészüljünk a praxisközösségi csatlakozásra és az azzal járó újabb és újabb feladatokra. Arra még nem is merünk gondolni, hogy a vészhelyzet lejárta után hogyan szakad a nyakunkba a sok
elmaradt vizsgálat, gondozási tevékenység, ellenőrzés.

A teljesség igénye nélkül csak azért írtuk le a háziorvosi praxisok túlterhelését bizonyító helyzetet, hogy megértsék, miért nem tudjuk a védőoltásokat a rendelési időkben végrehajtani. A két tevékenységet (beteg ellátás és védőoltások) térben és időben is szét kell választani, különben mindkét ellátás elégtelenné válik, és az alapellátás összeomlását eredményezheti. A kórházi oltópontokon dolgozókat az osztályos munka alól felmentik, csak az oltással kell foglalkozniuk, és ez így helyes.

Arról most csak jelzés értékkel szólunk, hogy a jelen helyzet nagy kockázatot jelent az alapellátók egészségi és mentális állapotára, valamint félő, hogy az idős, nyugdíj mellett dolgozó háziorvosok a
nagy nyomás miatt tevékenységük befejezése mellett döntenek, és felállnak.

Fentiekből következő javaslataink, melyek átgondolását és befogadását várjuk Kormánymegbízott Úrtól és a Védelmi Bizottságtól.

Tisztelettel kérjük, hogy az oltások már jelen szakaszában a kormányhivatal jelöljön ki a városban egy oltóközpontnak alkalmas helyet, melyben mind az „ütemezett”, mind a „tömeges oltási szakaszban” Szombathely 35 felnőtt háziorvosa a rendelési idején kívüli munkaidőben, váltott műszakban, beosztás alapján védőoltásban tudja részesíteni a pácienseit.
Az oltóközpont helyének kiválasztásánál fontos szempont a jó megközelíthetőség, megfelelő számú parkolási lehetőség, tágas, nagy terem, melyben max. 35 oltóhely kialakítása (szavazófülke mintájára),
több száz beteg megfigyelés alatti elhelyezése, időseknél kísérő családtag jelenléte, adminisztrációs helyek (regisztráció, betegirányítók, oltási igazolvány kiállítók, oltások elektronikus rögzítését végzők),
paravánokkal elszeparált sürgősségi ellátóhelyek valamint szociális helyiségek biztosíthatók.Tömeges oltások esetén -a sportesemények egészségügyi biztosításának mintájára- a helyszínen
készenléti OMSZ jelenlét is kívánatos lenne. (Csak ötlet szintjén az alábbi intézmények jutottak eszünkbe: Haladás Sportcsarnok, Agora Művelődési Központ, Aréna Savaria, Brenner Iskola tornaterme, Oladi Szakképzési Centrum, Illés Akadémia.)

  • Az oltócsoportok létszámát bővíteni kell, az oltó orvoson és körzeti ápolónőjén kívül szükség van a fent részletezett adminisztratív személyzetre is. Ennek biztosítására javasoljuk védőnők, katonák (a kórházi oltópontokon kiválóan teljesítenek), adminisztrátorok, önkéntesek, iskolaegészségügyi vagy foglalkozás-egészségügyi dolgozók, házi gyermekorvosok, alapellátó fogászatok bevonását a lakossági védőoltások lebonyolításába.
  • Tekintettel a szerencsére nagy számú oltást igénylő páciensre, a praxisok nem képesek valamennyiüket hozzájárulási nyilatkozattal és betegtájékoztatóval ellátni, ez több ezer oldal nyomtatását jelentené. A város valamely nagy kapacitású fénymásolójával ez a nehézség áthidalható lehet.
  • Az oltások szervezéséhez, a betegek telefonon történő behívásához létre kellene hozni egy diszpécser/call-center szolgálatot, aki(k) az ütemezett oltásokról a pácienseket értesíti. A háziorvos csak azon betegeit hívná vissza, akik az oltással kapcsolatban valamilyen egészségi akadályoztatást jeleznek.

Véleményünk szerint a fent vázolt javaslat és kérés megvalósításához szükséges megfelelő jogosultsággal, hatáskörrel és financiális háttérrel kizárólag a Megyei Kormányhivatal rendelkezik. Kérjük, hogy ehhez tegyék hozzá még segítő együttműködésüket és elkötelezettségüket, és akkor a terv megvalósítható, az oltási kampány pedig sikeres lesz! Várjuk mielőbbi szíves válaszukat!
Szombathely, 2021.02.15. Tisztelettel:

Dr.Legli Veronika, Dr.Haklits Györgyi, Dr.Kis Gergely
 Szombathely város kollegiális vezető háziorvosai 

 

Szólj hozzá!

Elbocsátási hullám sújtja a KESMA és a Mediaworks több megyei lapját is

A Vas Népét is kiadó cégek a Délmagyar szerkesztőségének felét már elküldték.

392 forintot kértek reggelre egy euróért

Közel a történelmi mélypont.

Több mint tízezren érkeztek szerdán Ukrajnából

Sokan Románián keresztül érkeztek.

Jelentős méretű aszteroida közelíti meg a Földet pénteken

Az égitestet a potenciálisan veszélyes objektumok közé sorolják, azonban becsapódásától a szakemberek szerint nem kell tartani. 

Példátlan természeti csapás érte Kaposvárt

Több milliárd forintos lehet a kár a tegnapi vihar miatt.

Zivatarveszély Győr-Moson-Sopron és Vas megyében

A két megye több járására másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Egy korszak vége: eltávolították New York utolsó fizetős telefonfülkéjét is

A New York-i Városi Múzeumba szállítják majd, ahol az Analog City című új kiállításon látható lesz.

Világbajnokságon védheti a junior válogatott kapuját az SZKKA fiatal kapusa

Christe Dalma nagyon szeretne bizonyítani a szlovéniai U20-as világbajnokságon.

Barnamacit láttak Acsa és Püspökhatvan között

A Pilisi Parkerdő vadkamerákat helyezett ki a medve figyelésére. Ha élőben látjuk, inkább kerüljük vele a szemkontaktust.

Kitört egy tengeralatti vulkán a Föld egy olyan részén, ahol mutáns cápák vadásznak

Egy rossz sci-fi is kezdődhetne így, de a NASA számolt be a kitörésről.

Megszólaltak a szakértők a kunhegyesi fideszes polgármester 18 éves feleségének korábbi terhességéről

A szociálpszichológus szerint az ilyen fiatal lányok a bizonytalanság, a lecsúszás elől inkább belemenekülnek egy házasságba.

Szabó Simon és Daoud Dániel filmterve díjat nyert Cannes-ban

A Marad az űr a második magyar filmterv, amelyik megnyerte ezt a díjat.

Elmaradt a Fővárosi Közgyűlés, mert a Momentum nem akarta megszavazni a DK-s Bősz Anettet főpolgármester-helyettesnek

A Momentum a két párt közötti, időközi választásokkal kapcsolatos viták miatt nem akarja megszavazni a kinevezést.

Husánggal esett szomszédjának egy férfi Kőszegen

A szomszéd jó reflexeinek köszönhetően nem történt baj.

Méheket vet be a környezeti állapot vizsgálatára a Soproni Egyetem

A Soproni Egyetem kutatói által kifejlesztett biomonitoring módszer lényege, hogy a méhcsaládok által begyűjtött anyagok kémiai elemzéséből következtetnek a környezet állapotának felmérésére.

A Moderna már majomhimlő elleni vakcinát fejleszt

A feketehimlő elleni oltóanyagok védenek a már a szomszédban lévő betegségtől, de újabb is készül.