Itt a kormányrendelet: a vendéglők délután három után is nyitva tarthatnak, de csakis kiszállításra és elvitelre adhatnak ételt

Farkas Bazsi 2020-03-17 09:01:00
A korlátozás a dohányboltokra sem vonatkozik.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Parlament hirdette ki a koronavírus elleni védekezés legújabb intézkedéseit. A Magyar Közlönyben tegnap este írásban is megjelent az új szabályozás. Ezt most mutatjuk is:

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)


A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó
üzletben (a  továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint
a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.


2. § (1) A  70. életévüket betöltött személyeket a  Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne
hagyják el.
(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja,
az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres
zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.

4. § (1) Rendezvény helyszínén a  résztvevők számától és a  rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés
helyszínén tartózkodás tilos.
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak
nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
b) a mozinak,
c) a muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben
meghatározott
ca) közgyűjteménynek,
cb) közművelődési intézménynek,
cc) közösségi színtérnek.

6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket
árusító üzlet, továbbá a  gyógyszertár, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az  üzemanyag-töltőállomás
és a  dohánybolt kivételével a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben
(a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 45. szám 1445


7. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
a) vendéglátó üzletben,
b) üzletben,
c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d) a rendezvény helyszínén, valamint
e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak
nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési
intézményben és közösségi színtérben
meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

8. § (1) E  rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a  2.  § (1)  bekezdése és a  4.  § (2)  bekezdése kivételével –
a rendőrség ellenőrzi.
(2) E  rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott
módon alkalmazhatja.

9. § E rendelet hatálybalépésétől
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban
együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre
az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség,
b) a kormányhivatal a  hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi
CLIX. törvény rendelkezéseitől,
c) az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a  regisztrációhoz tartozó felhasználónevének
megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.

10. § (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős
tagja – az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében,
a  járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére,
kezelésére.
(2) Az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  feladata ellátása érdekében az  állami és önkormányzati
szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.

11. § Az emberi erőforrások minisztere – a  járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi
azoknak a  közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi
alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az  egészségügyi és szociális akkreditált
iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az  adatait, akik az  egészségügyi
válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18.  §-a alapján az  egészségügyi válsághelyzeti
feladatok ellátásába bevonhatóak.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
3. §-a a következő (3) bekezdéssel égészül ki:


„(3) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági
feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség részére haladéktalanul,
ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.”


14. § A Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe
az „A külföldről” szöveg lép.


15. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § d) pontja.

 Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Szólj hozzá!

Kihúzták az ötös lottó e heti nyerőszámait

Mutatjuk azt is, mennyit lehetett nyerni.

Vádat emeltek annak az önvezető autónak a sofőrje ellen, amely elütött egy nőt

Elaine Herzberg a biciklijét akarta áttolni az úton, sem a kocsi, sem a sofőrje nem vette észre.

Fölényes győzelmet aratott a horvát bajnok ellen a Győri Audi ETO KC

A győrieknek ez volt sorozatban a 39. veretlen BL-meccsük.

Nem hiszed el, mekkora baromságokért adtak idén anti-Nobel-díjat

Aligátort "héliumos hangon" beszéltető kutatócsoport és a nárcizmust szemöldök alapján azonosító pszichológusok is nyertek idén.

Oszlopnak ütközött egy autó Körmenden

Az autóban csak a vezetője utazott.

Három férfi verekedett össze Bönyben

Egyiküket kórházba kellett vinni.

Világszerte már 30 milliónál is több koronavírus-fertőzött van

A halálos áldozatok száma közelít az 1 millióhoz.

Az operatív törzs visszatért, és készen áll kordában tartani a koronavírus-járványt

Müller Cecília szerint a járvány első hulláma elsősorban az idősebbeket érintette, most viszont a 20-29 éves korosztályból kerül ki a legtöbb pozitív eset.

Most könnyedén megnehezítheti a biciklitolvaj életét, elég csak annyit tennie, hogy

vasárnap kilátogat Kőszegen a Fő térre és regisztrálja a biciklijét.

Donald Trump vasárnaptól bannolhatja a TikTokot

Eztán már nem lehet letölteni az appot az Egyesült Államok területén.

Hűvösebb, de napsütéses időnk lesz a hétvégén

Hétfőtől pedig újból 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.

Celebekkel teletömött Zoom-meetingen futott egymásba Jennifer Aniston és Brad Pitt

Még egy elég kínos jelenetet is elő kellett adnia az egykori sztárpárnak.

Nem jönnek a spanyolok: Betett a koronavírus-helyzet és a szigor

A Sevilla labdarúgóklub 2500 belépőjegyet visszamondott a jövő csütörtökön Budapesten sorra kerülő, Bayern München elleni európai Szuperkupa-mérkőzésre. A németek viszont jönnek.

Vacak levegőt szívunk Szombathelyen és Győrben

És itt most nem a trágyaszag a fő gond.

Kiégett egy autó Győrben

Kigyulladt egy személyautó Győrben, a Kiskúti liget közelében, a Nagysándor József utcánál.

van még itt cikk a témában:

Örülhetnek a műfaj rajongói: Visszatér Müller Cecília és az operatív törzs!

Úgy vártunk rá, mint egy jó film folytatására, egy sorozat új évadjára, esetleg a megyei bajnokság nyitó fordulójára. Érdemes volt türelemmel lennünk: holnap fél tizenkettőkor találkozunk a tévé előtt!