Itt a kormányrendelet: a vendéglők délután három után is nyitva tarthatnak, de csakis kiszállításra és elvitelre adhatnak ételt

Farkas Bazsi 2020-03-17 09:01:00
A korlátozás a dohányboltokra sem vonatkozik.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Parlament hirdette ki a koronavírus elleni védekezés legújabb intézkedéseit. A Magyar Közlönyben tegnap este írásban is megjelent az új szabályozás. Ezt most mutatjuk is:

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)


A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó
üzletben (a  továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint
a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.


2. § (1) A  70. életévüket betöltött személyeket a  Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne
hagyják el.
(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja,
az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres
zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.

4. § (1) Rendezvény helyszínén a  résztvevők számától és a  rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés
helyszínén tartózkodás tilos.
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak
nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
b) a mozinak,
c) a muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben
meghatározott
ca) közgyűjteménynek,
cb) közművelődési intézménynek,
cc) közösségi színtérnek.

6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket
árusító üzlet, továbbá a  gyógyszertár, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az  üzemanyag-töltőállomás
és a  dohánybolt kivételével a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben
(a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 45. szám 1445


7. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
a) vendéglátó üzletben,
b) üzletben,
c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d) a rendezvény helyszínén, valamint
e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak
nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési
intézményben és közösségi színtérben
meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

8. § (1) E  rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a  2.  § (1)  bekezdése és a  4.  § (2)  bekezdése kivételével –
a rendőrség ellenőrzi.
(2) E  rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott
módon alkalmazhatja.

9. § E rendelet hatálybalépésétől
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban
együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre
az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség,
b) a kormányhivatal a  hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi
CLIX. törvény rendelkezéseitől,
c) az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a  regisztrációhoz tartozó felhasználónevének
megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.

10. § (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős
tagja – az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében,
a  járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére,
kezelésére.
(2) Az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  feladata ellátása érdekében az  állami és önkormányzati
szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.

11. § Az emberi erőforrások minisztere – a  járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi
azoknak a  közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi
alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az  egészségügyi és szociális akkreditált
iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az  adatait, akik az  egészségügyi
válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18.  §-a alapján az  egészségügyi válsághelyzeti
feladatok ellátásába bevonhatóak.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
3. §-a a következő (3) bekezdéssel égészül ki:


„(3) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági
feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség részére haladéktalanul,
ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.”


14. § A Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe
az „A külföldről” szöveg lép.


15. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § d) pontja.

 Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Szólj hozzá!

Sorsoltunk: ma is lett 'nap kommentje' díj

Reméljük Nektek is tetszik ez a rovat!

Most Te is tehetsz a madarainkért!

Az első fagyok beköszöntével megkezdődött a 131. országos énekesmadár-etetési szezon, amely 1890 óta vonja be Magyarország lakosságát a madáretetésbe.

Figyelem, holnaptól él a vásárlási idősáv, ezekre az üzletekre figyeljen!

Ezúttal nem vártak éjjelig a rendelet nyilvánosságra hozatalával, így nem kell ébren maradniuk azoknak sem, akik fel akarnak készülni a holnaptól érvényes legújabb járványügyi szabályokra.

Mutatjuk, melyik magyar filmet nevezzük a jövő évi Oscarra

Horváth Lili szerelmesfilmje lett a befutó.

Felállították Győr karácsonyfáját

Egy téti házaspár ajánlotta fel a városnak.

Megszületett Mirabella, Eliot és Kende

Szombathelyi anyakönyvi hírek.

Leváltották az Index főszerkesztőjét

Fontos változások történnek a szerkesztőségben.

Visszaszorítaná a kormány a készpénzhasználatot

Holnap döntenek az újabb tehercsökkentésekről.

Ezért csatolja be mindenki a biztonsági övet!

Itt az elrettentő ellenpélda: ennek hiányában meghalt a kocsi utasa.

Takátsné Tenki Mária: Bízom benne, hogy az önkormányzatok nem lehetetlenülnek el az esetleges megszorítások miatt

A szombathelyi fideszes önkormányzati képviselő szerint is képtelenség parkolni a belvárosban.

LMP: az önkormányzatok bedőlnének az adóbevételeik nélkül

Számos polgármester szerint a teljes önkormányzati rendszer bedőlne, ha részben vagy egészében elvonnák tőlük az adóbevételeiket - mondta az LMP frakcióvezetője hétfőn sajtótájékoztatón. Keresztes László Lóránt hangsúlyozta: pártja mindent megtesz ennek megakadályozásáért, ezért az LMP országgyűlési határozati javaslatot nyújt be az önkormányzatok érdekében.

Tömeges, célzott tesztelésről beszélt Orbán

A tömeges, célzott koronavírus-tesztelés megindítását, valamint az iskolák működésének megvédését nevezte a hét nagy védekezési akciójának Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfő reggeli ülése után a Facebook-oldalán közzétett videóban.

van még itt cikk a témában:

Figyelem, holnaptól él a vásárlási idősáv, ezekre az üzletekre figyeljen!

Ezúttal nem vártak éjjelig a rendelet nyilvánosságra hozatalával, így nem kell ébren maradniuk azoknak sem, akik fel akarnak készülni a holnaptól érvényes legújabb járványügyi szabályokra.

Orbán: "Az idősek bármikor vásárolhatnak, de van egy védett idősáv, amikor csak ők tartózkodhatnak a boltokban"

Az idősáv egy-két órára csökkenne, ugyanakkor a sávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnának.