HIRDETÉS

Fotó: pixabay.com

A szombathelyi városháza tőlünk vár segítséget, hogy kiderüljön, valóban került-e versenyelőnybe cég a közbeszerzéseknél

Farkas Bazsi
2019. július 10. szerda, 14:18
Felmerült a gyanú, hogy egy a közbeszerzéseket sorra nyerő helyi vállalkozás vezetőinek feleségei az önkormányzatban dolgoznak.

Korábban írtunk már róla, hogy van egy cég Szombathelyen amelyik sorra nyeri el a közbeszerzéseket. Csak idén több, mint egymilliárd forintért végezhetnek munkát a városban, közte nem egy Európai Uniós beruházást. Több helyről is arról értesültünk, hogy a vállalkozás vezető beosztásban lévő dolgozóinak feleségei, élettársai a szombathelyi Városházán dolgoznak.

 

Felmerült a gyanú, hogy ezzel nem került-e a vállalkozás versenyelőnybe a közbeszerzési pályázatok kiírásánál. A családtagok ugyanis könnyen belsős információkat adhattak ki a férjeken keresztül a vállalkozásnak.

 

Tegnap kaptunk választ a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökétől, Dr. Telek Miklóstól. Ezt most változtatás nélkül közöljük:

 

A Kbt. 25. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. E kötelezettségeknek az Önkormányzatunk eleget tett azzal, hogy
 
-    a Közbeszerzési Szabályzatában  – a Kbt-vel összhangban – meghatározta az összeférhetetlenséget eredményező azon körülményeket és azok kezelésének  eljárásrendjét, felhívja az eljárások előkészítésében, lebonyolításában, az ajánlatok értékelésében és elbírálásában, illetve az eljárással kapcsolatos döntések meghozatalában résztvevő személyek (szervezetek) figyelmét, hogy nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

-    beszerezte ezen személyek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatát.
 
-     a Kbt. 25. § (2) bekezdése az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személyekkel szemben azt a követelményt támasztja, hogy funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására képes legyen, azaz ne álljon fel különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek. Erről az eljárás előkészítésében és lefolytatásában résztvevő személy köteles nyilatkozni, ennek részeként maga mérlegeli, hogy képes-e funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására, illetőleg nyilatkozik, hogy áll-e fenn gazdasági vagy más érdeke vagy az eljárásban részt vevő bármely gazdasági szereplővel más közös érdeke.  Az Önkormányzatnak az összeférhetetlenségi nyilatkozatok „valóságtartalmának ellenőrzése” nem feladata, csak annyiban, ha az összeférhetetlenségi körülmény nyilvános adatbázisból vagy az Önkormányzat számára egyébként rendelkezésre álló adatokból nyilvánvalóan megállapítható.
 
-    a  Kbt. 25. § (3) bekezdése a gazdasági szereplők oldaláról felmerülő, az eljárásban való részvétel lehetőségét kizáró összeférhetetlenségi eseteket nevesíti. Amennyiben az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy nem vesz részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként, továbbá az ilyen szervezetnek nem vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy tulajdonosa vagy ezen személyek közös háztartásban élő hozzátartozója, akkor az eljárásban résztvevő gazdasági szereplő oldaláról összeférhetetlenség nem merül fel.
 
-    Önkormányzatunk a közbeszerzési törvényben rögzített fent részletezett kötelezettségének valamennyi eljárásában eleget tett.
 
Nincsen tudomásunk arról, hogy a XXXXX
(A cég nevét innen kitöröltük.) által elnyert, TOP-os pályázati forrásból finanszírozott útfelújítási projekt közbeszerzési eljárásában ajánlatkérői részről olyan dolgozó vett volna részt, akinek „családtagjai a cégnél vezető beosztásban dolgoznak”. 
Kérem ezért, amennyiben összeférhetetlenségi gyanú bejelentésével kíván élni, nevezze meg az összeférhetetlenséggel érintett személy nevét, hogy az adott személy konkrét közbeszerzési eljárásban történő közreműködésére kiterjedő válaszunkat megadhassuk.

 

Telek Miklóstól továbbra is arra kértük, hogy mivel ő a Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak elnöke, és végigkíséri az előkészítést, a közbeszerzés kiírását és annak eredményhirdetését is, és mivel ebből kifolyólag neki van teljes rálátása minden folyamatra, valamint egy vizsgálat lefolytatáshoz szükséges jogosítványokat csakis ő rendelkezik. Így teljes alapossággal vizsgálja ki az ügyet. 

 

comments powered by Disqus
Van még itt cikk a témában:
Twitter megosztás Google+ megosztás