Ezek a szombathelyi szociális dolgozók kaptak idén kitüntetést

Farkas Bazsi 2022-11-11 13:24:00
Csakis köszönettel tartozunk nekik.

„Győrvári Edith-díj” adományozható annak a személynek, aki hozzájárult az önkéntes munka eredményességéhez, illetve támogatásával hozzájárult a város önkéntes ellátásának fejlődéséhez. A díjat évente egy személy kaphatja. A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emlékplakettet adományoz.  

2022-ben a „Győrvári Edith-díj”-ban részesült: Tóth Lászlóné 

Idestova 20 esztendeje a társadalmi berendezkedésünk, helyi viszonyaink, az életterünket segítő szociális háló nem tud kiterjedni általánosan minden rászorulóra, különösen nem az időszakosan nehéz és hátrányos helyzetűekre.
Tóth Lászlóné az újperinti Segítő Szűz Plébánia Karitász csoport kicsi, de dinamikus magjának létrehozásától kezdve folyamatos tapintatos információszerzést, feltérképezést végzett és kapcsolattartást a rászorulókkal.
Fáradhatatlan türelemmel szervezte 20 éven át az adományok, szponzorok rendezését, a különböző rászorultsági fok szerinti szétosztását.

Akár a nagycsaládosok rendszeres segítéséről (pékáru, zöldség, gyümölcs), vagy özvegyek egyedülállók, egyszülős családok patronálásáról, akár receptkiváltásról, bevásárlásról, favágásról legyen szó. Rokkantnyugdíjasként egy csodálatos, szeretetben egységes közösség ambicionálását végezte, és még sok-sok csupa apróság, jó közösségi közérzet – ami fél egészség - fűződik a személyéhez. Az újperinti térségben 50 családdal folyamatos kapcsolat mellett 24-25 család rendszeres segítséget kap általa. Hálás szívvel köszönjük önkéntes és áldozatos munkáját!

„Szociális Ellátás Segítéséért-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül hozzájárult a szociális munka eredményességéhez, illetve támogatásával a város szociális ellátásának fejlődéséhez. A díjat évente legfeljebb két személy kaphatja. 

Fotó: szombathely.hu/Bonyhádi Zoltán

2022-ben a „Szociális Ellátás Segítéséért-díj”-ban 2 fő részesült:

Békésiné Csercsics Márta 2011. december 19-e óta dolgozik a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézményben, kezdetben pénztáros-anyagkönyvelő munkakört töltött be, feladatai között szerepelt a házipénztár kezelése, előlegek naprakész nyilvántartása, főkönyvi könyveléssel való egyeztetés, tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése, értékcsökkenés elszámolása, raktári mozgások nyilvántartása és a műszaki előadó távolléte esetén helyettesítési feladatok ellátása.

2013. május 10-től feladatai kibővültek és a humánpolitikai előadó munkakört is ellátta, többek között a munkavállalók munkaviszony létesítéséhez szükséges iratok bekérése után kinevezések elkészítése, módosítások, átsorolások, megszűntetések dokumentálása. Feladatai közé tartozott továbbá tanulmányi szerződések készítése, létszám nyilvántartás, keresetigazolások kiállítása, illetményelőleg analitikus nyilvántartása, folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

2015. május 26-tól humánpolitikai adminisztrátor, felelősséggel tartozik az Intézmény alkalmazottainak KJT-ben meghatározott törvényi előírásnak megfelelő besorolásért, munka- és bérügyi nyilvántartások elkészítéséért, határidőre leadott adatszolgáltatások elkészítéséért.

2016. szeptember 01-től napjainkig feladatait gazdasági vezető helyettesként látja el. Közreműködik az éves költségvetés és beszámoló elkészítésében, leltározásban, selejtezésben. A gazdasági vezető távollétében ellátja a gazdasági vezetői feladatokat. Az Intézmény által elkészített pályázati anyagokhoz folyamatosan szolgáltat létszámadatokat, többféle megközelítésű besorolással. A munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatások megszervezését is Ő végzi. Szakmunkások munkáját koordinálja, irányítja.
Mártit a folyamatos tudásszomj és tanulni vágyás jellemzi, 2013-ban elvégezte pénzügyi-számviteli ügyintézői OKJ-s középfokú tanfolyamot, majd 2020. évben pedig sikeres vizsgát tett mérlegképes könyvelőként, államháztartási szakon. Az évek folyamán számos munkaügyi témájú oktatáson, tanfolyamon részt vett, ami a szakmai tudás mellett szélesítette látókörét segítve ezzel az összetett feladatok kiemelkedő színvonalú megoldását, hatékonyabbá és gyorsabbá tette ezzel saját munkáját.
Az évek során végig fontosnak tartotta és aktívan dolgozott a gazdasági hivatali kis közösség összetartásán, csapatszellem megerősítésén.

Munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen végzi. Gyorsan, megbízhatóan és maradéktalanul teljesít. Ügyfélbarát, megértő személyiségének is köszönhetően az érintettek legnagyobb megelégedésére látja el feladatait, mindig segítőkész és lendületes. Nagy figyelmet szentel az egyes feladatok határidejének betartására, így segítve ezzel kollégái és vezetője munkáját is. Folyamatosan kiemelkedő és magas színvonalú munkát végez. Munkáját a nagy teherbírás, problémamegoldó képesség, az új kihívásoknak való megfelelés, kollégáival való jó munkakapcsolat és szakmai elhivatottság jellemzi. Békésiné Csercsics Márta a kiemelkedő, példaértékű munkájáért méltó a „Szociális ellátás segítéséért” - díj kitüntetésre.

Domonkos Eleonóra 2015. április 20-tól dolgozik közalkalmazotti jogviszony keretében a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézményben, élelmezésvezető munkakörben. Előtte megbízási jogviszonyban végzett dietetikusi szakmai feladatokat. Ezt megelőzően több évtizedig a Markusovszky Kórházban tevékenykedett, ahol munkatársa, vezetője volt Győrvári Edith.
Az általa irányított konyhaüzem színvonalas szakmai tevékenységet végez, jó szakemberekkel. A mindennapokban 160 - 170 fő élelmezését végzik. Vezetése alatt a konyhaüzem felszereltsége sokat fejlődött. Domonkos Eleonóra jó kapcsolatot alakított ki lakóinkkal is. Az Étlap Tanácsban elhangzott javaslatokra figyelemmel, azokat igyekszik megvalósítani. Intézményünkben ellátja a telephelyek dietetikusi tevékenységét, szakmai tanácsaival segítséget nyújt. A COVID járvány első időszakában a konyhaüzem munkatársai kettő műszakra lettek beosztva, ezáltal is tervezve a tevékenységük folytonosságát.  Domonkos Eleonóra munkáját a megbízhatóság jellemzi. Szabadságának beosztása is a munkafeladatokhoz igazodik. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig vállalt munkafeladatot. Munkatársaival, vezetőivel, az un. beszállítókkal is jó munkakapcsolatot ápol. Családbarát munkatársi közösségben végzi tevékenységét.  Ebben az évben tervezi a nyugdíjba vonulását.

Az intézményünkben eltöltött években tanúsított feladatellátása teszi méltóvá Domonkos Eleonórát a Szociális Ellátás Segítéséért – díjra.

„A Pálos Károly- díj” II. fokozata adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül közreműködött a város magas szintű szociális ellátásában. A díjat évente legfeljebb két személy kaphatja. 

2022. évben a „Pálos Károly-díj” II. fokozatát 2 fő kapta: 

Dr. Vida Krisztina 1991-ben szociálpolitikai ügyintézőként kezdte pályáját Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. Közel 20 éve tevékenykedik szociális és gyámügyi területen. A ranglétrán a lépcsőfokokat végigjárta. Ügyintézőként is dolgozott, ezért gyámügyi osztályvezetőként is van rálátása a teljes közigazgatási szakmai munkára. Széles látókörű, elhivatott, rugalmas vezető. Lényeglátása, nagyvonalúsága, türelme és szilárd tudása miatt mind a kollégák, mind az ügyfelek számíthatnak a segítségére. Munkáját lényegre törően, gyakorlatiasan végzi. Előadásokkal továbbképzésekkel segíti a szociális szférában dolgozók szakmai munkáját, akikkel a mindennapokban is szoros együttműködést valósít meg.

Szakmai életútja során folyamatosan képezte magát. A Szombathelyi Gyermekvédő Liga titkáraként munkaidején kívül hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozott, nyaranta részt vett a gyermekek táboroztatásában is. Jó humorú, segítőkész személyiség. Mind a szakmai, mind a civil életét átszövi a nehézsorsú emberek felé irányuló empátia, segítő szándék, tenni akarás. Szakmai és emberi értékei alapján Dr. Vida Krisztina méltó az elismerésre.

Szabó Tibor 2008-ban szerzett általános szociális munkás végzettséget a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Kihelyezett tagozatán. A diploma megszerzése után a Savaria Rehab-Team Közhasznú Nonprofit Kft.-nél kezdte pályafutását, mint szociális és mentálhigiénés munkatárs. Tibort Horváth Olga, a Savaria Rehab Team Nonprofit Kft. korábbi ügyvezető igazgatója indította el szakmai pályáján, aki méltán lehetne most büszke egykori kollégájára. Tibor munkaköréhez tartozott az átmeneti szálláson lakók rehabilitációjának ellátása, fejlődésük nyomon követése, illetve az utógondozói tevékenység is.

Tibor 2009-től az utcai szociális szolgálat munkatársa, feladata a város területén és vonzáskörzetében élő, ellátásban nem részesülő, rászoruló kliensek felkutatása, segítése elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Feladatai között szerepel még a mentális és szociális segítségnyújtás, információnyújtás a fedél nélküli, nehéz sorsú ügyfelek irányába. Kimagasló teljesítményének és munkabírásának eredményeként 2011-től az utcai szolgálatok koordinátoraként, illetve a téli krízisidőszakban a megyei hatáskörű krízisautó szolgálat vezetőjeként folytatja tevékenységét.

Tibor lelkiismeretes, pontos, precíz kolléga, mindig lehet rá számítani. Megbízható, lelkes szociális szakember, aki a segítő tevékenységre hivatásként tekint. Pályafutása alatt gyakran találkozik olyan helyzetekkel, melyek megoldása igazi szakértelmet kíván, ezen esetekben bátran, félelmet nem ismerő módon néz szembe a nehézségekkel. A szervezetnél megvalósított projekteknek aktív részese, az új kihívásokra nyitott, kreatív módon reagál.  

Aktív és lelkes szereplője az új munkatársak betanításának, igazi mentorként tevékenykedik.  Munkatársai mindig számíthatnak a segítségére, támogatására. Igazi közösségi ember, aki jelentős szerepet vállal a korábbi munkahelyének jogutódjaként funkcionáló Féhe Kft. –nél működő üzemi tanács elnökeként is.

Önkéntes tevékenysége kiemelkedő, a fedél nélküli ügyfelek köztisztasági projektjeinek lelkes koordinátora. Ezen tevékenység hozományaként a Szombathelyen, illetve a város környékén fekvő területek tisztán tartásában is jelentős szerepet vállal.
A hajléktalan emberek segítése érdekében végzett szakmai munkája során mindvégig a magas színvonalú ellátás biztosítására, a szolgáltatások fejlesztésére, új és innovatív programok bevezetésére törekszik.
Tibor kiemelkedő, jó viszonyt ápol a kollégáival, a szociális ellátórendszer egyéb szereplőivel. Az ellátottakkal való közvetlen és támogató kapcsolata figyelemre méltó. Az ügyfelek bármikor fordulhatnak hozzá segítségért, tanácsért. A problémák elől nem futamodik meg, akár személyi akár technikai nehézségek, kihívások esetén lehet rá számítani.
Tibor a munkáján túl dolgos, felelősségteljes családapa, felesége, édesanyja és két kisfia, Zalán és Zente nagyon büszkék édesapjukra.

„Pálos Károly-díj” I. fokozat adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával hosszabb időt át, de legalább 15 éven keresztül segítette a város szociális ellátásainak fejlődését, fejlesztését, hatékonyságának növelését.  A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja.

2022. évben a „Pálos Károly-díj” I. fokozatát kapta: Dr. Sámsonné Sándor Ágnes 

Családi példát követve már fiatal felnőtt korában is elhivatottságot érzett a betegek, az elesett emberek iránt, ezért egészségügyi pályára készült. A Szombathelyi Egészségügyi Főiskola általános szociális munkás szakának elvégzése után, 22 éve került az Egyházmegyei Karitász Családsegítő Szolgálatához. Az itt segítséget kérő rászorulók a mai napig szeretettel és tisztelettel emlegetik, hiszen a főként természetbeni segítségnyújtás mellett krízishelyzetben sokuk számára nyújtott mentális támogatást. 
2006-ban a Szikla Közösségi Pszichiátriai Gondozó kistérségi koordinátora lett, következetes, határozott, empatikus vezetőjeként végezte munkáját.

 A Pécsi Egyetem szociálpolitikus szakának elvégzése után a Karitász intézményeinek vezetésével bízták meg. A három szombathelyi ill. három egyházmegyei intézmény sok esetben több évtizede felkarolja a pszichiátriai és szenvedélybetegeket. Külső foglalkoztatókkal együttműködve mintegy 160 szombathelyi család számára teszik lehetővé, hogy a megváltozott munkaképességűeknek járó rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátást 4 órás munkajövedelemmel egészítsék ki, ezáltal is növelve önbecsülésüket, önértékelésüket.
A Katolikus Karitász országos segélyprogramjainak (vetőmag, bébitápszer, pelenka-, gyümölcs és burgonya akciók, árvízkárosultak segítése, Lak6 program, Szép Otthonok program) egyházmegyei koordinálásáért is ő a felelős. Az adományok a tavalyi év folyamán több száz szombathelyi család számára tették könnyebbé a mindennapokat. Ő gondoskodik a pontos és precíz kiosztásról, elszámolásról, ezért munkaideje szinte sohasem 8 óra, sok esetben szabadidejét, hétvégéjét is önzetlenül feláldozza az adományok rászorulókhoz való eljuttatása érdekében.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 8 hétig tartó nyári gyermektáborának engedélyeztetését is ő végzi. Munkája eredményeképpen a szünidőben közel 1000 szombathelyi gyermek számára nyújtunk aktív időtöltést, önfeledt nyári kikapcsolódást, közösségi élményeket.
A karitatív szemléletet próbálja gyermekeinek is átadni, akik rendszeresen bekapcsolódnak pl. a Karitász karácsonyi adománygyűjtéseibe.

Habár hivatalos feladatai többnyire az íróasztalhoz kötik, a Karitász intézményeiben ellátott pszichiátriai és szenvedélybetegek problémái felé minden esetben nyitottsággal, türelemmel, szolgálatkészséggel fordul. 
Nemcsak az ellátottakkal, hanem munkatársaival szemben is figyelmes, empatikus. Folyamatosan képezi magát, így szakmai kérdésekben is naprakész választ ad kollégáinak.

Őszinte, lelkiismeretes, sokoldalú személyisége az egész munkahelyi közösség számára példamutató és inspiráló. 
Dr. Sámsonné Sándor Ágnest több, mint két évtizedes szakmai tevékenysége miatt méltó a Pálos Károly díj I. fokozatára.

Szólj hozzá!

Plakáton köszönte meg tanárainak Dézsi polgármester, hogy emberré faragták

Pedagógusnap alkalmából kedveskedett egykori tanárainak a polgármester.

Nem nyírta le jól a füvet a Győr-Szol, Balla Jenő megcsinálta helyettük egy helyen

Két év után ismét közterületen nyírt füvet a független képviselő.

„A jegyző nem hazudik” – vagy mégis?

Nagyné Dr. László Edit győri jegyző a közgyűlésen azt mondta, nem kaptak hiánypótlásra felszólítást az Alkotmánybíróságtól, pedig úgy tűnik, hogy kaptak.

Elmarad a kecskeméti repülőnap

Érdekes, hogy pont egy háborúban nincs haditechnikai bemutató egy NATO tagországban.

390 millió forintért árulja a Metal Hungária Holding a szombathelyi irodaházát

Ez az a cég, amelyik nemrég 120 millió forintot ajánlott fel az Emlékmű-domb rendbetételére.

Sok napsütés, néha kipattanó záporok

A hőmérséklet délután 26 és 31 között alakul.

Az EP szerint aggodalomra ad okot, hogy Magyarország tölti be az uniós tanács elnökségét 2024-ben

A 442 szavazattal, 144 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásukban az EP képviselők megkérdőjelezték, hogy Magyarország hitelesen tudná-e betölteni az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét 2024 második felében.

Mától indul az élelmiszerek kötelező akciózása

A most életbe lépő szabályozás az egymilliárd forint fölötti árbevétellel rendelkező kereskedőkre vonatkozik.

Gerstmár Ferenc lesz az LMP veszprémi polgármesterjelöltje

Méltányosabb, zöldebb, szabadabb várost kínál a jelölt.

Lemondott a GYAC-elnökségi tagságáról Radnóti Ákos

Sportért felelős alpolgármesterként továbbra is segíteni akarja a klubot.

Nyílt napot tartanak a szombathelyi börtönben

Nem csak be, de ki is engedik a látogatókat.

Ha nem állampapírba fektet, akkor jön az értesítő

Kötelező lesz a bankoknak tájékoztatni azokat, akik nem állampapírba fektetettek.

Dézsi: GYAC-ügyben nem kívánok állást foglalni

Fontosnak tartja a tizenhárom szakosztály biztonságos működését - emelte ki.