Tanár nélkül nincs jövő!

Farkas Bazsi 2024-06-03 21:26:27
Átadták Szombathelyen a pedagógusnapi kitüntetéseket.

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

E kitüntetést kapták (5 fő):

1. Szilágyi Erzsébet – a Szombathelyi Vadvirág Óvoda dajkája
2. Horváth Eszter – a Szombathelyi Aréna Óvoda pedagógiai asszisztense
3. Pankasz Andrea – a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodatitkára
4. Horváth Rita Anna – a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda dajkája
5. Németh Erika Mónika– az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményi titkára

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A díj két fokozatban adományozható.

Fotó: Savaria Fórum

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták (8 fő):

1.    Póczáné Rácz Marianna – a Szombathelyi Barátság Óvoda óvodapedagógusa
2.    Gerencsér Anita – a Szombathelyi Napsugár Óvoda igazgatóhelyettese
3.    Máté Sándorné – a Szombathelyi Mesevár Óvoda óvodapedagógusa
4.    Sipőczné Lőrincz Aletta – a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola tanára
5.    Kovács Balázs – a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium tanára
6.    Némethné Tóth Tímea Mária – a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója
7.    Horváth Andrea – a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégium tanára
8.    Pászthoryné Koltai Andrea – a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium tanára

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták (8 fő):

1.    Karcza Ildikó – a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa
2.    Pulay Ildikó – a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda óvodapedagógusa, igazgatóhelyettes
3.    Fallerné Nagy Ildikó Katalin – a Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa, igazgatóhelyettes
4.    Dr. Tóthné Gősi Enikő – a Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára
5.    Böröczné Nagy Gertrúd – az Oladi Általános Iskola tanára
6.    Kéry Orsolya – a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatóhelyettese
7.    Lovranitsné Márkus Tímea Edit – a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola igazgatóhelyettese
8.    Szentgyörgyváriné Kovács Éva – a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium tanára

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta (4 fő):

1.    Joó Lajosné – a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda igazgatója

Joó Lajosné
1995-óta dolgozik a Szombathelyi Szűrcsapó Óvodában    óvodapedagógusként, fejlesztő szakmai munkaközösség vezetőként, óvodavezető helyettesként, jelenleg igazgatóként. Hitvallásának alapja a gyerekek feltétel nélküli tisztelete, szeretete és elfogadása. Mindig is kiemelt feladatának tekintette, hogy az óvodába járó gyerekek nyugodt, rendezett környezetben élhessék meg az óvodás éveiket.

Aktív részese volt az óvoda egyéni arculatának a környezethez való érzékenyítés kialakításában, a fenntarthatóságra nevelés és ökológiai gondolkodásmód közvetítésében. Kiemelt figyelmet szentelt  a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztésére, az egyéni bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítására.

Igazgatói munkája pontos, igényes és tudatos. Vezetői magatartására a minőség iránti elkötelezettség és annak fenntartása, a demokratikus vezetési stílus és a szakmai innováció megvalósítása jellemző. Az intézmény folyamatos fejlődését költséghatékony gazdálkodással, pénzügyi források felkutatásával folyamatosan biztosítja. A csapatmunka híve, az egyenletes feladatvállalás, az együtt gondolkodás és a közösen kialakított értékrend megvalósítása mentén.

Folyamatosan támogatja az óvodapedagógusok szakmai fejlődését, továbbképzéseken való részvételüket. Különös gondot fordít a nevelőtestület fiatal kollégáinak mentorálására. 2019-óta mesterpedagógusként, mint szaktanácsadó is tevékenykedik.   Az elmúlt évek során több alkalommal tartott fenntarthatóságra nevelés témakörben képzést, szaktanácsadó kollégáinak, óvodapedagógusoknak egyaránt.

Munkájában nagy hangsúlyt fektet, az egészséges életmód kialakítására, a mozgás megszerettetésére, az ökológiai gondolkodásmód a környezettudatos szemlélet közvetítésére és az értékközpontú nevelésre. 


2.    Ganzerné Dávid Gabriella - a Szombathelyi Szivárvány Óvoda igazgatója

Ganzerné Dávid Gabriella

A pedagógusi pályára 1982-ben lépett, 1983. augusztusától dolgozik a Szombathelyi Szivárvány Óvodában óvodapedagógusként, 2014-től intézményvezető helyettesként, 2016-tól az intézmény vezetőjeként, igazgatójaként.

Pályafutása alatt számos szakmai képzésben vett részt, emellett „Óvodai menedzser” valamint „Szakértői- Minőségbiztosítási” szakvizsgával rendelkezik. 2013-ban „Pedagógus II.”, 2019-ben „Mesterpedagógus” fokozatot szerzett és az Oktatási Hivatal megbízásából szaktanácsadóként támogatja az óvodapedagógiai munkát.

2009. óta a felnőttképzésben is tevékenykedik, dajkák, pedagógiai asszisztensek oktatója-, vizsgáztatójaként.
Óvodája magas színvonalú pedagógiai munkájának kialakítása mellett a Szombathelyi Óvodák Óvodavezetői, majd Igazgatói Munkaközösségének tagjaként segíti a  város óvodapedagógiai munkájának eredményességét. Messzemenően törekszik az állandó megújulás képességének fenntartására, az innovatív megoldások közös keresésére, felkutatására, alkalmazására. Munkatársait is a folyamatos képzésre, önképzésre ösztönzi.

Karizmatikus személyiség!  Óvodája, az óvodapedagógusi pálya, a város óvodaügye és az óvodás korosztály iránti odaadása, elkötelezettsége, felelősségtudata követendő példa.

3.    Szabó Márta – a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola igazgatóhelyettese

Szabó Márta
Szabó Márta, igazgatóhelyettes 39 éve kiváló szakmaisággal, odaadással, példamutatóan végzi a pedagógusi és 26 éve elkötelezetten, precízen, eredményesen az igazgatóhelyettesi munkát, tanítványainak oktatása – nevelése érdekében. Céltudatosan képviseli úgy a tantestület által megfogalmazott elveket és értékeket, mint pedig a központi oktatásügy elvárásait. Tevékenyen és elkötelezetten részt vállal az oktatásirányítás átalakításához kapcsolódó feladatokból. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem főiskolai karán 1985-ben szerzett magyar – történelem szakos tanári diplomát. 1997-ben a Veszprémi Egyetemen pedig német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári végzettséget igazoló oklevelet kapott. Innovatív személyiség. Kreatív, ugyanakkor precíz és következetes munkájának nagy szerepe van abban, hogy az intézményben eredményes szakmai munka folyik. Nevelőként határozott elvei szerint számonkéri tanítványain a normakövető magatartást, mivel ezt az életkori sajátosságok figyelembevételével teszi, szeretetteljes légkör veszi körül. Tanítványai közül többen nyelvvizsgát tettek, a versenyeredményei és a középiskolák visszajelzései is megerősítik szakmai munkája eredményességét.

4.    Molnár Mária Melinda – a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium tanára

Molnár Mária Melinda

Molnár Mária 2000. 06. 07-én szerezte meg az angol szakos nyelvtanári diplomát. 2002-ben angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát, majd 2012-ben okleveles földrajztanár végzettséget szerzett, 2014-ben lett szakvizsgázott pedagógus. 
2000 szeptembere óta tanít a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Azóta folyamatosan, immár 23 éve tanítja az angol nyelvet, kultúrát, országismeretet, valamint a földrajz tantárgyat töretlen lelkesedéssel, elkötelezettséggel. A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium kéttannyelvű képzésének irányítója.

2017 szeptemberében Molnár Mária csapatával rendezhette Szombathelyen a 25. Euroweek találkozót, mely nem csak a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium diákjainak kínált hatalmas lehetőséget, hanem a város, a megye és a régió országos, valamint nemzetközi szinten is bemutatkozhatott.

2020 óta Mestertanárként egyéni diákcsereprogramot szervez az EUROWEEK rendezvény kapcsolatrendszerérére támaszkodva. 
Molnár Mária mentortanárként évek óta irányítja az ELTE tanárjelöltjeinek tanítási gyakorlatát. 2023 óta az MCC Szombathelyi Képzési Központjának oktatója.

A pedagógusmunka elengedhetetlen feltétele a széles, sokrétű szakmai, pedagógiai műveltség. Molnár Mária tanárnő szakmailag is jól képzett, a nevelés területén határozott, jó elképzelésekkel rendelkező, közvetlen kommunikációval rendelkező, innovatív pedagógus. Nyitottsága az új dolgokra, a kapcsolatépítés és a nemzetközi projektek felkarolása a gimnázium 21. századi arculatának meghatározó egyéniségévé teszik. Óriási munkabírása, állandó tenni akarása, kiváló szervezőkészsége, közvetlen stílusa és határozottsága tiszteletre és elismerésre méltó.  

Szólj hozzá!

Szombaton nyit a szombathelyi Termálfürdő

A Szentivánéji vigasságok miatt azonban le lesz zárva a parkoló.

Védik a hőségtől a GYHG-s dolgozókat

Életbe léptette azokat az intézkedéseket a GYHG, amik a hőség ellen védik a dolgozókat.

Kiderítettük, miért fontos, hogy minden gyereknek legyen plüssmacija!

Gyakran láthatunk kisgyerekeket plüssmacit vagy valamilyen más pihe-puha figurát szorongatva, sőt sokszor egészen a hírekig eljut egy-egy elveszett mackó esete.

A dunaszerdahelyi DAC-ból érkezett az ETO első friss igazolása

Željko Gavrić erősíti majd az NB I-be jutott csapatot.

Fejre állt egy autó a szombathelyi Petőfi Sándor utcában

Információink szerint személyi sérülés nem történt.

Az Audi Hungaria 160 000 négyzetméterrel bővíti napelemparkját

A járműszerelő csarnok tetejére, valamint 75 ezer négyzetméter zöldteület helyére építenek napelemparkot.

Eső nem lesz, szaharai por viszont igen

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul.

Te mennyire vagy szorongó alkat?

Korunk népbetegsége a szorongás – hirdetik a híroldalak, és sajnos igazat kell adnunk nekik. Soha korábban nem szorongott ennyire és ennyi dolog miatt az ember. Elég csak a megélhetési gondokra vagy éppen a környezeti változásokra gondolni, és máris összeszorul a torok, kiszárad a száj, és erőteljes gyomorideg költözik belénk.

Ittasan vezetett segédmotoros kerékpárt a szombathelyi férfi

Közúti járművezetésétől eltiltást indítványozott az ügyészség.

Elindult a szombathelyi Brenner-villa felújítása

Állványozzák az épületet, nemsokára készül az új tető.

Dézsi Csaba András szerint Borkai és a rossz tanácsadók miatt kapott ki a választáson

Szerinte ő kitakarította a városból a győri polipot, és remél, hogy azt nem hozza vissza Pintér Bence.

Mégsem ül ma össze a Szombathelyi Haladás taggyűlése

Pont akkor tart a többségi tulajdonos a társaság érdekében egy üzleti megbeszélést.

A Falco a 24/25-ös szezont is a főtábláról kezdi a BL-ben

28 klubnak nem kell kvalifikációs meccset játszania.

A 35 éves Tankcsapdáról készített koncertfilmmel jelentkezik a Hajógyár

A filmben az interjúrészletek mellett 18 Tankcsapda-szám is elhangzik.

Hungarikum lett a kocsi, a szaloncukor és a hatvani Aranyfácán sűrített paradicsom

A Magyar Értéktárba felvett új elemek közé tartozik a pápai sonka, és a déli harangszó.

Ian McKellen balesetet szenvedett egy előadáson Londonban

A stáb azonnal a segítségére sietett, és kórházba szállították.

Balhé a győri belvárosban

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki fényes nappal Győr belvárosában esett neki társának.