Ők voltak idén Szombathely legkiemelkedőbbet nyújtó pedagógusai!

Farkas Bazsi 2023-06-05 17:14:00
Veretes a névsor.

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

E kitüntetést kapták:

Szalai Lászlóné – a Szombathelyi Mocorgó Óvoda dajkája
Horváthné Bálint Éva – a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodatitkára
Farkas Erzsébet – a Szombathelyi Maros Óvoda dajkája
Incédi László – a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda gondnoka
Boros Tünde – a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ gazdasági igazgatóhelyettese

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A díj két fokozatban adományozható.

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

Szabóné Szénay Mónika – a Szombathelyi Donászy Magda Óvoda óvodapedagógusa
Bödeiné Merklin Anita – a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda óvodapedagógusa
Törökné Beke Erika Rozália – a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola nyugdíjas óraadó tanítója
Devecseriné Bita Veronika – a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum szakmai oktatója
Nagyné Török Judit Etelka – a Szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskola tanára
Németh Barbara – a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és AMI tanára
Poór Edit Anna – a Németh Pál Kollégium nevelőtanára, DÖK segítő 
Molnárné Nagy Márta Mária – a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégium oktatója

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

Nagyné Bagosi Erika – a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodavezető helyettese
Mátis Ildikó – a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda gyógypedagógusa
Márkus Erika – a Szombathelyi Vadvirág Óvoda óvodavezető helyettese
Fülöpné Kiss Tünde – a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda óvodapedagógusa
Kissné Németh Eszter – a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium tanára
Major Ágota – a Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola általános és nevelési igazgatóhelyettese 
Jáger Amália – a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium tanára
Horváth Márta – az Oladi Általános Iskola tanára

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Pajor Andrásné – a Szombathelyi Napsugár Óvoda vezetője

Vezetőként a színvonalas szakmai munka mellett fontosnak tartja a közösen megalkotott értékekre alapozott pedagógiai eredmények növelését, a megszerzett elismertségünk megtartását, továbbvitelét. Innovatív személyiség. Kezdeményezi és támogatja az új módszereket, nyitott az új dolgok iránt. Szívügyének tekintette a német nemzetiségi nyelvi nevelést. Munkájában jelen van a nagyfokú felelősségérzet, tudatosság, egymásra épülő tervek készítése és kivitelezése. A maximális elhivatottságot, szakmai igényességet és felkészültséget - példát mutatva – a kollégáitól is elvárja. Önképzéssel a lehető legtöbb alkalmat használja fel és folyamatosan bővíti szakmai tudását. Önfejlődése mellett a köznevelésbe bekövetkezett változásokat figyelembe véve végzi felelősségteljes munkáját. Elsőként, példával elöl járva a Pedagógus Minősítési Eljárásban kiváló minősítéssel végzett. Személyesen, építő kritikával, tanácsaival támogatja kollégáit, a pedagógushallgatók, másoddiplomások szakmai képzését, az óvodában közösségi szolgálatot teljesítő diákok munkáját. Óvodavezetői munkájára a naprakészség, tájékozottság, szervezettség és a nagyfokú igényesség jellemző. Folyamatosan ösztönözte kollégáit a továbbképzéseken való részvételre, segíti önképzésüket. Szociális érzékenységére vall, a 2022. tavaszán megrendezett szülők - nevelők jótékonysági bálja, hisz a teljes bevételt a felajánlásokkal együtt javaslatára az intézményükbe beíratott tartós gyógykezelés alatt álló leukémiás gyermek gyógykezelésére ajánlották fel. Vezetése során az óvoda energetikai korszerűsítése megtörtént, kívül-belül szinte teljesen megújult.

Radványi Lászlóné - a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda óvodavezető helyettese

Radványi Lászlóné A Soproni Óvónőképző Főiskolán szerzett diplomát 1983-ban. Gencsapátiban majd a Szombathelyi Szűrcsapó Óvodában teljesedett ki pályaíve. 1989-től óvodavezető-helyettesi feladatokat is ellát. Az óvoda munkáját a Minőségirányítási Csoport tagjaként majd vezetőjeként és az Önértékelést Támogató Munkacsoport vezetőjeként támogatta. A szakmai építkezésnek mindvégig tagja, generátora volt és 2017-től az Oktatóközpont vezetője volt. A Szűrcsapó óvoda a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnökeként is tevékenykedik, számos rendezvényt támogatva. A Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének 1999-től tagja.  Az óvodai szekció vezetőjeként erősíti az egyes szekciók közötti kapcsolatok megőrzését. Tartósan kiemelkedő szakmai munka, nagyfokú tudás, példaértékű hivatástudat és humánus pedagógia jellemzi, mely szakmai érdekképviselettel, közéleti tevékenységgel párosul.  

Szalai Marianna – a Dési Huber István Általános Iskola intézményvezető helyettese

Szalai Marianna a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végzett történelem-rajz szakon.  A Váci Mihály általános Iskolában majd a Szentkirályi Általános iskolában kezdte pályafutását. Itt ismerkedett meg az olasz nyelvvel és először olasz szakos hallgató lett, majd a képzés utolsó évétől az Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék munkatársa. Az egyetemi végzettség megszerzése után tanársegédi majd adjunktusi kinevezést kapott. 2011-től a Vas Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán dolgozott oktatási referensként. 2013-től a KLIK Szombathelyi Tankerületében projekt referensi beosztást kapott, a tankerület köznevelési intézményeinek EU-s és hazai pályázatait koordinálta. 2016-tól a Dési Huber Általános Iskolában kezdett dolgozni, ahol 2018-tól intézményvezető-helyettes lett. Gazdag életpályája során az oktatás számos területén megmutatkoztak kiváló kompetenciái.  

Sebestyénné Pethő Andrea – a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatóhelyettese

Sebestyénné Pethő Andrea 1987. január 01-től dolgozik a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ-nél. Az évek során gazdasági ügyintéző, könyvelő, belső ellenőr, belső ellenőri csoportvezető, igazgatóhelyettesi munkakörökben dolgozott. Folyamatosan képezte magát, követendő példát mutatva ezzel is munkatársainak. Kezdő munkavállalóként is lelkiismeretesen, pontosan végezte a rá bízott munkát. Belső ellenőri feladat ellátása óta pedig a vezetési feladatok segítésében is fontos szerepet vállalt. 2016-tól négy éven keresztül végezte az SZMJV Önkormányzatának a vagyonkezelésbe, illetve ingyenes használatra átadott önkormányzati vagyon szabályossági és pénzügyi vizsgálatát, tulajdonosi ellenőrzés keretében. Jelenleg igazgatóhelyettesként szervezi, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó anyaggazdálkodási, étkeztetési, informatikai és karbantartási csoportok munkáját. Az étkeztetési csoport irányítása is hozzá tartozik. Ezzel a gyermekek, tanulók étkeztetése végett nemcsak az óvodákkal, de az általános iskolákkal, középiskolákkal és kollégiumokkal, Tankerülettel is együtt működik. Szerepet vállalt a GAMESZ és az óvodák integrált kockázatkezelési rendszerének kidolgozásában. Munkáját nagy szakértelemmel, szorgalommal és lelkiismeretesen végzi, az igényesség, a precizitás jellemzi. Jól képzett, kiváló szakember. Intézkedései pontosak és határozottak. Munkafegyelme és magatartása példamutató. Munkatársai szeretik. Segíti, hozzájárul az óvodai pedagógiai munka eredményességéhez. 

Szólj hozzá!

Hová tűnt a szombathelyi Fidesz?

A Fidesz korábbi alpolgármestere, Koczka Tibor szerint addig senki sem fog nyilatkozni amíg a központból ki nem adják a narratívát.

A kerékpározás hatékonysága a klímaválság közepette

Miközben küzdünk a hanyatló társadalmi egészség és a Föld leépülésének egymást keresztező válságai ellen, egy vészjósló valóság bontakozik ki a hőmérsékletben, amely hatással van a kerékpáros közlekedésre is. A biciklizés integrált megközelítést valósít meg a környezeti és társadalmi kihívások mérséklésében.

Vitézy Dávid: Határidőig kezdeményezzük a szavazatok újraszámlálását

76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség köztük Karácsony Gergellyel.

2 millió forintra büntettek egy sárvári kutyatartót, mert az állat kiszökött és megtámadott egy nőt

Kötelezték arra is, hogy a kutyát szigorúbb körülmények között tartsa.

Hasznos tippek, ha évforduló alkalmából ajándékozod meg a párod

A hírekben gyakran hallani olyan eseteket, amikor egy-egy évfordulós ajándékozás rosszul sült el. Ha el akarjuk kerülni a hasonló szituációkat, akkor mindenképp érdemes elég időt és energiát rászánni arra, hogy megtaláljuk a párunknak a tökéletes meglepetést. 

Nem úgy tűnik a szavazási adatok alapján, hogy Győr „fideszes város” lenne

A Fidesz 40, a képviselőjelöltjei 37, Dézsi 30 százalékot szerzett vasárnap a városban. A Tisza is nagyon közel volt a kormánypárthoz.

Így hagyta ott Magyar Péter az ATV stúdióját

Rónai Egon műsorvezető szerint Magyar nem mondott igazat azzal kapcsolatban, hogy a csatorna nem számolt be folyamatosan a politikus kampányáról.

Kalandozás Törökországban

Törökország az úgynevezett tömegturizmusnak is kedvelt helyszíne, hiszen az emberek ezrével hevernek a török riviéra strandjain, élvezik az all inclusive hotelek szolgáltatásait, az ország kultúráját pedig legfeljebb egy isztambuli city breaken szívják magukba.

A Békéscsaba indul a Haladás "helyén" az NB II-ben

A MLSZ felkérését a klub "tisztelettel és köszönettel" el is fogadta.

Donáth Anna lemondott a Momentum éléről

A választási kudarc miatt döntött így.

Továbbra is fideszes fellegvár marad Sárvár

Kondora István polgármester újrázott, 4 ellenzéki képviselő ül be a testületbe.