A Nemzeti Választási Bizottság 46/2019. számú határozata

2019. április 12. péntek, 15:39

A Nemzeti Választási Bizottság az I. K. R. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy az ugytudjuk.hu elnevezésű internetes sajtótermék kiadója, a Kő A Mezőn Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 29. 2. em. 15.) megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 148. § (2) bekezdését azzal, hogy a kifogásolt politikai hirdetést oly módon tette közzé a www.ugytudjuk.hu internetes oldalon, hogy nem tartalmaz utalást annak fizetett politikai hirdetés jellegére, továbbá nem tartalmazza a megrendelőjének nevét és lakóhelyét, illetve székhelyét. 

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt a további jogszabálysértéstől eltiltja és kötelezi a Kő A Mezőn Nonprofit Kft.-t, hogy határozata rendelkező részét annak a közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.

comments powered by Disqus
Twitter megosztás Google+ megosztás